Logo van Gemeente Dongen

Kostendelersnorm

Als u uw woning deelt met meer volwassenen, wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Dit is de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter.

Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en/of u familie bent van elkaar. De reden waarom u samen een woning deelt, maakt ook niet uit. Als één van u bijvoorbeeld zorg nodig heeft en door de ander wordt verzorgd, dan geldt ook de kostendelersnorm.

De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in alle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm. 

Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • Jongeren tot 21 jaar;
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000);
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.

Inwonende kinderen die naar school gaan of studeren tellen dus niet mee voor uw bijstandsuitkering. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee.

Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon niet mee. U moet een zuiver commerciële relatie hebben met deze persoon. Een normale huurprijs is een huurprijs die bijvoorbeeld via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes. 

Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt een eigen inkomen (bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering) en eigen vermogen. Deze inkomsten en dit vermogen hebben géén invloed op uw recht op een bijstandsuitkering. Alleen uw eigen inkomsten en vermogen, en als u getrouwd bent of samenwoont ook die van uw partner, zijn hiervoor van belang. Maar het feit dat u uw woning deelt met andere volwassenen maakt dat uw bijstandsuitkering lager wordt. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten van uw gezinsleden dus niet mee, maar de gezinsleden zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Huishouden Bijstandsnorm per huishouden Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden 50% 100%
Driepersoonshuishouden 43,3% 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel gaat niet verder bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets.