Logo van Gemeente Dongen

Wat zijn mijn rechten?

Nadat uw uitkeringsaanvraag is afgehandeld, ontvangt u van het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Dongen een besluit waarin staat wanneer de uitkering ingaat en hoe hoog deze is. Daarnaast leest u welke rechten en plichten er gelden. Hieronder leest u alle overige rechten die horen bij een bijstandsuitkering. 

Uw rechten:

  • U krijgt hulp en ondersteuning bij het vinden van werk of andere activiteiten;
  • U ontvangt maandelijks een uitkering;
  • U heeft recht op vakantiegeld, één keer per jaar (in juni of bij beëindiging van de uitkering);
  • U heeft recht op vakantie in het buitenland gedurende maximaal 4 weken per kalenderjaar;
  • U heeft recht op informatie over alles wat te maken heeft met uw uitkering;
  • U heeft recht op informatie over extra voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.