Logo van Gemeente Dongen

Aanvragen EV-kabelgoottegels

De gemeente Dongen is een proefperiode gestart met de aanleg van kabelgoottegels. De proefperiode is succesvol afgerond. Door de EV-kabelgoottegel ligt de laadkabel van een elektrisch voertuig niet op het trottoir, maar in de tegel. Hierdoor kan een voertuig veilig vanaf een oplaadpunt op particulier terrein worden opgeladen in de openbare ruimte.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de vergunning zijn €146,30. De aanlegkosten (tot en met een lengte van 1.80 meter) zijn €479,69. Als verlenging mogelijk is bedraagt dit €49,12 per tegel. 

Aanvraag

U vraagt de EV-kabelgoottegels aan door een online formulier in te vullen via de button ‘EV-Kabelgoottegels aanvragen’ op deze pagina. Voor meer informatie over de kabelgoottegels kunt u contact met ons opnemen.

Voorwaarden aanvragen en gebruiksvoorwaarden EV-kabelgoottegel gemeente Dongen

U kunt in de gemeente Dongen als inwoner EV-kabelgoottegels aanvragen. Deze tegels bevatten een geul, waarin de oplaadkabel van particuliere oplaadpunten gelegd kan worden. Op grond van de APV mogen kabels namelijk niet over de trottoir gelegd worden.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor de aanleg van een kabelgoottegel in de openbare ruimte dient de aanvrager in te stemmen met deze voorwaarden. Een kabelgoottegel kan alleen gelegd worden als er een officiële aanvraag via deze website (www.dongen.nl) is ingediend.

Er zal ieder kwartaal een evaluatie plaatsvinden in de try-out fase. Indien besloten wordt niet door te gaan met de aanleg van kabelgoottegels, mogen de in de proefperiode aangelegde kabelgoottegels blijven liggen, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie. De try-out fase duurt heel 2022.

Randvoorwaarden

 1. Oplaadpunt staat / of hangt op eigen terrein.
 2. De grond waarvoor u de vergunning aanvraagt voldoet aan de volgende eisen: Het trottoir waarin de EV-kabelgoottegels gelegd worden grenst rechtstreeks aan de openbaar toegankelijke parkeerplaats of rijbaan (waar het toegestaan is om te parkeren).
 3. Per adres wordt niet meer dan één vergunning verleend voor de aanleg van de EV kabelgoottegel.

Gebruik

De gebruiker van de EV-kabelgoottegel stemt in met en houdt zich aan de volgende regels:

 • Veilig gebruik van de voorziening;
 • De oplaadkabel dient in zijn geheel in de goot te liggen;
 • Overlengte van de kabel moet op eigen terrein of onder het eigen voertuig opgeborgen worden;
 • Bij gebruik van de EV-kabelgoottegel dient men een goedgekeurde stroomkabel, die speciaal ontwikkeld is voor het laden van elektrische voertuigen, te gebruiken. De kabel dient in een goede staat te zijn;
 • Het is niet toegestaan de stroomkabel over de verharding naar de overzijde van de rijbaan te leggen;
 • De parkeerplaats tegenover het perceel van de aanvrager grenst gelijk aan het trottoir, dus de stroomkabel mag niet het openbaar groen, een weg of fietspad kruisen;
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de goot in de EV-kabelgoottegel;
 • De oplaadkabel dient na gebruik verwijderd te worden en op eigen terrein of in eigen voertuig opgeborgen te worden;
 • Er kunnen geen parkeerprivileges geclaimd worden (parkeerplaats is en blijft openbaar en voor iedereen te gebruiken);
 • Indien niet aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan, is de gemeente gerechtigd op kosten van de vergunninghouder de tegels te verwijderen.

Gemeente

 1. De gemeente zorgt voor het vakkundig aanleggen en het in stand houden van een veilige verharding.
 2. De EV-kabelgoottegels blijven eigendom van de gemeente.
 3. Gemeente is niet aansprakelijk voor schade (ook aan derden) als gevolg van het gebruik (al dan niet door derden) van de EV-kabelgoottegel.