Logo van Gemeente Dongen

Klacht indienen

Klacht

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan online een klacht indienen. De gemeente stelt dan zowel u als de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Vervolgens ontvangt u een besluit over de behandeling van uw klacht.

Commissie Ombudsman

Bent u van mening dat uw klacht hierna niet of onvoldoende is behandeld, dan kunt u zich richten tot de Commissie Ombudsman. U kunt de Commissie Ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de gemeente zich tegen u heeft gedragen.

Contactgegevens

voorzitter mevrouw mr. D.G. Smiers
Postbus 9620
4801 LS Breda
e-mailadres: mail@commissieombudsman.nl

Melding openbare ruimte

Losliggende stoeptegel? Riool verstopt? Zwerfvuil? Misstanden in het buitengebied? Maak dan een melding.

Milieuklachten

Ervaart u overlast (van bedrijven) door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder? Dan kunt u bellen met de milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB): 073 - 681 28 21. 
Ook kunt u uw klacht digitaal melden via de website van de MilieuKlachtenCentrale