Logo van Gemeente Dongen

Leefgeld aanvragen voor vluchtelingen uit Oekraïne

For information in English, please visit the page Living allowance for Ukrainian refugees
Інформація українською мовою

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij de gemeente Dongen? Dan kunt u op deze pagina leefgeld aanvragen. Hiervoor heeft u een Nederlandse bankrekening nodig en moet u staan in geschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). 

Waarvoor krijgt u leefgeld?

Leefgeld is een vervanger voor de supermarktbonnen en is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Wat u krijgt, hangt af van de soort opvang en van uw leeftijd. U kunt het extra bedrag ook gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. U kunt met dit bedrag ook meebetalen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit bent u niet verplicht. 

Hoe veel leefgeld krijgt u?

De hoogte van het leefgeld is landelijk vastgesteld. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw gezin. En de soort opvang waarin u verblijft. 

Aantal familieleden Leeftijd Maaltijd Kleding en andere persoonlijke uitgaven Extra bij particuliere opvang
1 of 2 jonger dan 18 of 18 en ouder en alleenstaand €242,48 €60,71 €80,91
  jonger dan 18 €200,65 €60,71 €60,71
3 18 en ouder €193,98 €60,71 €80,91
  jonger dan 18 €60,64 €60,71 €80,91
4 of meer 18 en ouder €169,74 €60,71 €80,91
  jonger dan 18 €140,34 €60,71 €80,91

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als:

  • u als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente Dongen bent gekomen. 
  • u in een gemeentelijke opvang of in een particuliere opvang verblijft (zoals een gastgezin).
  • u staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). 
  • u een Nederlandse bankrekening heeft. 
  • u (nog) geen inkomsten uit werk heeft. 

Hebt u een opvangadres en bent u nog niet ingeschreven of geregistreerd? Geef dit dan aan bij uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk. 

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Wie 3 dagen per week werkt tegen het minimumloon, verdient meer dan het leefgeld.

Leefgeld aanvragen

Via onderstaande kop 'Leefgeld aanvragen' kunt u een aanvraag doen. Hiervoor heeft u nodig: 

  • digitaal kopie van uw legitimatiebewijs
  • digitaal kopie van uw Nederlandse bankpas, waarop uw rekeningnummer en uw naam te zien is

Heeft u nog geen Nederlandse bankrekening?

U heeft een Nederlandse bankrekening nodig om leefgeld te kunnen aanvragen en ontvangen. Open daarom zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening. Kijk voor meer informatie over het openen van een Nederlandse bankrekening op RefugeeHelp (onder het kopje ‘financiële zaken’) of bezoek een van de onderstaande pagina’s.  

Verandert er iets in uw situatie?

Gaat u bijvoorbeeld naar een andere gemeente of krijgt u inkomsten uit werk? Geef dit dan door. Dit is van invloed op uw leefgeld. Wijzigingen in uw inkomen kunt u doorgeven per e-mail via oekraine@dongen.nl

Behoud ik mijn maandelijkse financiële toelage als ik de opvanglocatie tijdelijk verlaat?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen sinds 1 december 2022 maximaal 28 dagen de opvanglocatie verlaten met behoud van hun maandelijkse financiële toelage (zoals leefgeld). U moet uw verblijf buiten de gemeente Dongen  - ook al blijft u in Nederland - wel eerst melden bij de gemeente. U kunt dit melden per mail naar oekraine@dongen.nl.

Heeft u hulp nodig bij aanvragen van leefgeld?

Vul de aanvraag in het Engels of Nederlands in. Vluchtelingenwerk kan u hierbij helpen:

  • Verblijft u in een gemeentelijke opvang? Dan kunt u terecht op het spreekuur van Vluchtelingenwerk. 
  • Verblijft u in een particuliere opvang, zoals een gastgezin? Dan kunt u hulp aanvragen per e-mail via oekraine@dongen.nl

Reactie op uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. 

Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 14 0162 (alleen Nederlands en Engels) of stuur een e-mail naar oekraine@dongen.nl.