Logo van Gemeente Dongen

Bedrijventerreinen

De gemeente Dongen heeft verschillende bedrijventerreinen en -parken: Tichelrijt (1 en 2), De Wildert en Entrop. Op onderstaande kaart ziet u de ligging van deze terreinen. U kunt in- en uitzoomen op deze kaart.

Tichelrijt 1

Bedrijventerrein Tichelrijt 1 ligt aan de zuidkant van Dongen en grenst aan het Wilheminakanaal. Het terrein is ongeveer 85 ha groot en er zijn zo'n 70 bedrijven gevestigd. Meer dan de helft van de bedrijven heeft een nationale of zelfs internationale afzetmarkt. Ruim driekwart van de bedrijven valt onder de sectoren bouwnijverheid en groothandel. Een bijzondere, van oudsher aan de regio verbonden bedrijfstak, is de leerbewerking. De gevestigde bedrijven bieden samen werkgelegenheid aan ongeveer 2.000 mensen. Het bedrijventerrein heeft in de afgelopen jaren een sterke positie in de regio weten te verwerven. Met name de ligging dichtbij de kern Dongen en de goede aansluiting op het regionale en landelijke wegennet dragen daaraan bij.

Tichelrijt 2

Tichelrijt 2 is ongeveer 20 ha groot. Het ligt aan de zuid-oostelijke kant van de kern Dongen en sluit oostelijk aan op het bestaande bedrijventerrein. De zuidelijke rand van het gebied ligt aan de regionaal belangrijke Vierbundersweg en is de belangrijkste aansluitingsweg voor de A27. Op Tichelrijt 2 zijn inmiddels zo'n 25 bedrijven gevestigd. De bedrijven behoren voornamelijk tot het midden- en kleinbedrijf.

Bouwkavels

Momenteel staan alle beschikbare bouwkavels onder optie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een bouwkavel? Neem dan contact op met accountmanager bedrijven Sabine van Dooren, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: ondernemers@dongen.nl.

De Wildert

De Wildert ligt aan de Eindsestraat in het buitengebied tussen Dongen en Tilburg. De ligging is door de realisatie van de Noordwesttangent gunstig ten opzichte van het hoofdwegennet. De Wildert biedt plaats aan vier grote bedrijven, waarvan Coca-Cola de bekendste is. De bedrijven zijn duidelijk op een grote afzetmarkt georiĆ«nteerd. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van ruim 40 ha.

Bedrijvenpark Entrop

Bedrijvenpark Entrop (gelegen aan de Lage Ham) ligt in een landelijke omgeving aan de rand van Dongen, dicht bij de A27 en de A59. Het park is ca. 16.350 m2 groot en er zijn zo'n 22 bedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn actief in verschillende branches en kennen een afzetmarkt binnen Nederland. Een deel van de bedrijven is internationaal georiĆ«nteerd. De gevestigde bedrijven bieden samen werkgelegenheid aan ongeveer 40 mensen. Voor het bedrijvenpark bestaan uitbreidingsplannen. De gevestigde ondernemers en de gemeente werken samen aan een goede uitstraling van het park.  

Platform Beheer Tichelrijt

De gemeente Dongen en ondernemers op bedrijventerrein Tichelrijt willen de kwaliteit van het bedrijvenpark op peil houden. Daarom hebben zij zich verenigd in het Platform Beheer Tichelrijt. Het platform heeft de vorm van een werkgroep in wisselende samenstelling en komt samen wanneer er belangrijke zaken spelen. Kijk voor meer informatie op www.platformtichelrijt.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over de bedrijventerrein en aanverwante zaken? Neem dan contact op met accountmanager bedrijven Sabine van Dooren, via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: ondernemers@dongen.nl.