Logo van Gemeente Dongen

Voorwaarden rotondereclame gemeente Dongen

De gemeente Dongen geeft bedrijven, instellingen en verenigingen de mogelijkheid om zich te presenteren in de buitenruimte. Hier leest u de voorwaarden die gelden voor rotondereclame.

De reclame

De reclame-uiting bestaat uit het plaatsen van borden met een afmeting van 70x50cm met daarop een beperkte reclame-uiting in de vorm van bedrijfsnaam en/of logo en eventueel een telefoonnummer of websiteadres. 

De reclame moet in overeenstemming zijn met de geldende Nederlandse Reclame Code voor het Reclamewezen en de geldende Algemene Plaatselijke Verordeningen.

De borden

De gemeente Dongen draagt zorg voor het frame waarop de borden bevestigd worden en blijft hier ook de eigenaar van. De sponsor is verantwoordelijk voor de aanschaf van de reclameborden en blijft hier ook eigenaar van. 

De borden kunnen uitsluitend worden besteld bij: 
Freestyle Media Groep
Eindsestraat 37A
Postbus 173
5100 AD Dongen
T +31 (0) 162-310030
www.fmggroep.nl

Dit bedrijf legt het ontwerp eerst ter goedkeuring voor aan de sponsor en de gemeente 
Dongen alvorens het bord wordt geproduceerd.

Ontwerp en inrichting middeneiland

Indien u het middeneiland wilt herinrichten, legt de inschrijver het ontwerp eerst voor aan de gemeente ter goedkeuring. Bij voorkeur wordt de inrichting van het middeneiland op een kunstzinnige wijze vormgegeven. Bestaande bomen, bewegwijzering, verlichting en verkeerskundige objecten dienen behouden en goed zichtbaar te blijven. Deze elementen blijven ook in onderhoud van de gemeente Dongen. De gemeente Dongen legt het ontwerp ter informatie en inspraak voor aan de betreffende wijk- of dorpsraad. 

Onderhoud middeneiland

Na het herinrichten van het middeneiland bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Omdat het onderhoud in het openbaar gebied plaatsvindt, mag het uitsluitend gebeuren conform de eisen die aan het werken langs de openbare weg worden gesteld. Ook dient het kwaliteitsniveau minimaal aan de A-kwaliteit volgens de “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013” (publicatie 323) van het CROW te voldoen. 

Contract

Voor de sponsoring van een rotonde wordt een contract opgesteld. Per rotonde wordt een apart contract afgesloten, elk contract heeft een looptijd van 5 jaar. Na deze 5 jaar kan nog maximaal 5 jaar een jaarlijkse verlenging worden verleend.