Logo van Gemeente Dongen

Bingo of klein kansspel

Wilt u een klein kansspel zoals een bingo organiseren? U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw vereniging is een Nederlandse vereniging;
  • Uw vereniging bestaat minimaal 3 jaar;
  • In de statuten van uw vereniging staat duidelijk wat het doel van uw vereniging is. Beoefening van kansspelen mag niet het doel zijn. Er mag geen persoonlijk belang zijn;
  • De waarde van de prijzen van het kansspel mag niet hoger zijn dan € 400 per serie of set;
  • De totale waarde van de prijzen van het kansspel mag niet hoger zijn dan € 1550.

Melding

U doet uiterlijk 14 dagen van tevoren een melding via team Vergunningen en Handhaving, info@dongen.nl, telefoon 14 0162. Achteraf geeft u door hoe uw klein kansspel is verlopen.