Logo van Gemeente Dongen

Bezwaar maken

Het gemeentebestuur neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of het afwijzen van een subsidieaanvraag. Bent u het niet eens met een beslissing? En raakt het besluit u persoonlijk? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het gemeentebestuur. 

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt op 2 manieren uw bezwaar indienen bij het gemeentebestuur:

  • Via het online formulier, met gebruik van DigiD.
  • Stuur uw bezwaar in een brief (bezwaarschrift) per post naar de gemeente: Postbus 10153, 5100 GE, Dongen. 

In het informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid staat aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.

Let op: u kunt deze mogelijkheden niet gebruiken voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en voor het indienen van een klacht.
Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB. Hiervoor logt u in met uw DigiD. 

Commissie van advies voor bezwaarschriften

Het gemeentebestuur legt uw bezwaarschrift voor aan de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen nodigt u, (een vertegenwoordiging van) het gemeentebestuur en eventuele andere betrokkenen uit voor een hoorzitting. U kunt tijdens de hoorzitting mondeling een toelichting geven op uw bezwaarschrift. Na de hoorzitting geeft de commissie schriftelijk een advies aan het gemeentebestuur over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. Het gemeentebestuur neemt uiteindelijk de beslissing op uw bezwaarschrift en informeert u daarover schriftelijk.

De hoorzittingen vinden om de week op donderdagavond plaats in het gemeentehuis van Dongen. U kunt iemand meenemen die namens u het woord doet of u ondersteunt.

Informele procedure

Soms leidt een informeel gesprek al tot een oplossing. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan de zogeheten ‘informele procedure’. Het secretariaat van de commissie van advies voor de bezwaarschriften faciliteert een informeel overleg tussen de betrokken partijen. Het voordeel van dit overleg is dat partijen werken aan een (gezamenlijke) structurele oplossing. Zowel u als het gemeentebestuur zijn in deze informele procedure minder gebonden aan de juridische kaders van het geschil. Het doel van deze werkwijze is een betere dienstverlening en meer wederzijds begrip. De informele procedure is geen verplicht onderdeel van het bezwaarschriftenproces.