Logo van Gemeente Dongen

Dorps- en wijkraden

In iedere wijk of dorp in de gemeente is een wijkraad of dorpsraad actief. Zij zijn de ogen en oren van de 3 kernen Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Ze zien en horen wat anderen niet of veel minder waarnemen. Ze beschikken over duidelijke praktijkvoorbeelden: wat gaat goed en wat kan/moet beter? De dorps- en wijkraden spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de gemeente Dongen.

Laat uw stem horen

De dorps- en wijkraden brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college met betrekking tot zaken die de leefbaarheid onder druk zetten of die de leefbaarheid kunnen verbeteren. Het is dus van belang dat u tekortkomingen in uw wijk doorgeeft aan uw dorps- of wijkraad. Mocht u zaken aantreffen in uw wijk die de leefbaarheid in de wijk nadelig beïnvloeden of hebt u ideeën die de leefbaarheid kunnen bevorderen, neemt u dan contact op met de wijkraad in uw wijk.

Overzicht dorps- en wijkraden

Op de kaart dorps- en wijkraden vindt u een overzicht van de ligging van de verschillende dorps- en wijkraden en de contactgegevens.