Logo van Gemeente Dongen

Jeugd en Politiek

In 2016 is gekeken op welke manier 'de Jeugdgemeenteraad nieuwe stijl' het beste vorm gegeven kan worden. In overleg met verschillende partijen zoals ContourdeTwern, het onderwijsveld (basisonderwijs en het Cambreur College) en Prodemos heeft dit geleid tot een zeer afwisselend Programma Jeugd en Politiek.

Doel

Het vernieuwde programma is erop gericht het maatschappelijke bewustzijn van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar aan te wakkeren door hen kennis te laten maken met de politiek en de activiteiten op het gemeentehuis om op deze manier een structurele participatie te stimuleren. Met dit programma wordt een duidelijke lijn uitgezet die begint in groep 7 van het basisonderwijs en die doorloopt tot de 5e klas van het voortgezet onderwijs. Een grote betrokkenheid van onze jongeren is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en onmisbaar voor de toekomst van Dongen.

Jeugdparticipatie

Leerlingen die deelnemen aan het programma kunnen vanuit de gemeente gevraagd worden om input te leveren bij voorkomende gemeentelijke onderwerpen. Op deze manier kunnen jeugdigen hun idee├źn kenbaar maken, profiteert de gemeente van hun bijdrage en wordt jeugdparticipatie gestimuleerd.

Programma

In overleg met de basisscholen is besloten om het spel Democracity als vast onderdeel op te nemen voor groep 7 en 8. Het spel wordt door zowel leerlingen als leerkrachten en raadsleden als waardevol leermiddel ervaren. Op spelende wijze maken leerlingen kennis met de democratie en de manier waarop een land en meer specifiek een gemeente wordt bestuurd.

Daarnaast is in nauwe samenwerking met het Cambreur College een programma ontwikkeld voor elk niveau van het voortgezet onderwijs, waarbij voor meerdere onderdelen ondersteuning door raadsleden gewenst is.