Logo van Gemeente Dongen

Verordeningen, beleid en aanbestedingen

De gemeenteraad van Dongen stelt verordeningen vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Sommige verordeningen (bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening) roepen verplichtingen voor burgers in het leven. Aan andere, zoals de subsidieverordening, kunnen rechten worden ontleend.

Bekijken

In het digitale gemeenteblad maken we de verordeningen bekend. Na publicatie kunt u de verordeningen inzien via de website overheid.nl.

E-mailservice

Wilt u officiële berichten of bekendmakingen over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl voor berichten over uw buurt. U krijgt dan informatie toegestuurd over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, inspraak, verordeningen en verkeersbesluiten.

Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente (volgens de regels) Europees aan. Op overheid.nl leest u het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Dongen. Ook heeft de gemeente Dongen Algemene Inkoopvoorwaarden

Klachten aanbestedingen

Heeft u een klacht over de aanbesteding of een onderdeel daarvan? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan door een e-mail te sturen naar klachtenmeldpunt@wijzijnkarel.nl. De e-mail moet de volgende informatie bevatten:

 • Onderwerp: vermelden “klacht” + naam betreffende aanbesteding + kenmerk + gemeente Dongen;
 • Gegevens contactpersoon klagende partij:
  • Naam bedrijf;
  • Naam, functie en contactgegevens contactpersoon.
 • Informatie met betrekking tot de klacht:
  • Beschrijving van de klacht
  • Verwijzing naar het deel van het aanbestedingsdocument waarop de betreffende klacht betrekking heeft, onder vermelding van paginanummer en/of paragraafnummer;
  • Of de klacht reeds aan de orde is geweest in de Nota van Inlichtingen, onder vermelding van het vraagnummer;
  • In hoeverre en waarom de marktpartij niet akkoord is met het antwoord van de gemeente Dongen;
 • Een voorstel voor een oplossing;
 • Eventuele relevante documenten toevoegen;
 • Ondertekening e-mail: datum + naam en contactgegevens contactpersoon.