Logo van Gemeente Dongen

Dongen in cijfers

Dongen in Cijfers wordt u aangeboden door de gemeente Dongen en biedt u een selectie van gegevens in kant-en-klare dashboards. Naast de dashboards vindt u in de databank uitgebreidere datasets, waarmee  u  zelf selecties kunt samenstellen.

Databronnen

De cijfers zijn afkomstig van uiteenlopende dataleveranciers: ABF Research | Alzheimer Nederland  | CBS | Coelo | DUO | Huizenzoeker.nl | Kadaster | LISA | Locatus | Ministerie van BZK | Ministerie IenM | Politie | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed | RVO | UWV | Verwey Jonker Instituut

Uitgangspunt bij de keuze voor datasets is dat deze landsdekkend beschikbaar zijn en een terugkerend karakter hebben (maand/kwartaal/halfjaar of jaar). Met regelmaat worden de cijfers geactualiseerd.

Contact

Heeft u vragen of komt u iets tegen dat niet klopt, dan stelt de redactie van Dongen in Cijfers een melding zeer op prijs.