Logo van Gemeente Dongen

Dongen Beweegt!

Sport en de gemeente Dongen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een grote groep Dongenaren is betrokken bij sportverenigingen, zowel actief sportend als aan de zijlijn. De gemeente vindt het belangrijk om hierin te blijven investeren. Dat doen we onder de noemer 'Dongen Beweegt!' met verschillende initiatieven. Meer hierover leest u op deze pagina.

Lokaal Sportakkoord Dongen

In Dongen is gehoor gegeven aan de landelijke oproep om te komen tot een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord Dongen is in april 2020 ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het akkoord bundelen sportverenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke partners én gemeente Dongen de krachten om iedereen, een leven lang, plezier in sport te bezorgen. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. In het Lokaal Sportakkoord zijn ambities en activiteiten vastgesteld. Meer over het akkoord lees je op de website van Sportservice Noord-Brabant.

Combinatiefunctionarissen

In de gemeente Dongen zijn combinatiefunctionarissen actief. Zij zijn vakleerkracht gym op diverse Dongense scholen en organiseren uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten zoals de gezamenlijke sportdagen. De verbinding tussen verschillende sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang staat hierbij centraal.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Dongen is sinds 2012 een JOGG-gemeente. Samen met verschillende lokale partners zet de gemeente Dongen zich in om gezond eten en voldoende bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk te maken voor de Dongense jeugd. JOGG-Dongen verbindt partners, versterkt bestaande initiatieven en zet nieuwe acties op.

Wilt u meer weten over de JOGG-aanpak of denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Neem dan contact op met Nathalie Verdult via telefoonnummer 14 0162 of nathalie.verdult@dongen.nl.

Facebook

Volg de Facebook-pagina Dongen Beweegt! om op de hoogte te blijven. Hierop vindt u informatie over leuke en sportieve activiteiten, verhalen over Dongense (top)sporters, tips over gezond leven en updates vanuit de combinatiefunctionarissen.