Logo van Gemeente Dongen

Veiligheid

De gemeente werkt met verschillende organisaties aan veiligheid. Politie, brandweer en het Openbaar Ministerie zijn de belangrijkste veiligheidspartners. Ook inwoners, welzijnsorganisaties, dorps- en wijkraden, buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen werken aan een veilige gemeente.

Boa's

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) leveren een bijdrage aan de lokale orde en veiligheid. Meer informatie vindt u op de pagina over de boa's.

 

Samen voor Veilig

De aanpak van veiligheid in Dongen heeft enkele prioriteiten. Dit zijn onder andere: het tegengaan van woninginbraken, verkeersveiligheid en jeugd & veiligheid.

Woonomgeving

U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie vindt u tips voor bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraken en straatroof. Ook vindt u op deze website informatie over uw wijkagent. Hieronder leest u wat u nog meer kunt doen.

WhatsApp buurtpreventie

Een WhatsApp-groep kan handig zijn om uw buurtgenoten te attenderen op verdachte situaties. Heeft u een WhatsApp-buurtpreventiegroep in uw straat of wijk? En wilt u een bord aanvragen om deze vorm van buurtpreventie bekend te maken? Of wilt u meer informatie over het opstarten van een WhatsApp-buurtpreventiegroep? Neem dan contact op met de projectgroep Veiligheid van de gemeente Dongen via e-mail: veiligheid@dongen.nl.

Waaks

Heeft u een hond? Doe dan mee aan Waaks! Als hondenbezitter loopt u, vaak op gezette tijden, op straat. Omdat u zo vertrouwd bent met uw eigen omgeving vallen afwijkende situaties u snel op. Denk bijvoorbeeld aan een onbekende persoon in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Daarom worden hondenbezitters opgeroepen mee te werken aan project Waaks.

Waaks is een samenwerkingsverband van politie, gemeente Dongen en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en criminaliteit tegen te gaan. Door samen te werken en gebruik te maken van de oplettendheid van de hondenbezitter wordt verwacht dat de veiligheid in de wijk vergroot kan worden. Samen staan we sterk!

Hondenbezitters kunnen zich voor het project Waaks aanmelden via het e-mailadres Waaks@mw-brabant.politie.nl of op het politiebureau aan het Anne Frankplein 1 in Rijen. Na aanmelding ontvangt u van de politie binnen enkele weken een aanmeldbevestiging en uitleg in welke situaties u de politie kunt bellen via het telefoonnummer 112 of via het telefoonnummer 0900-8844. Meedoen aan Waaks is geheel vrijblijvend, maar alerte wijkbewoners zijn waardevol en onmisbaar voor het bestrijden van criminaliteit.

Brandveiligheid

De gemeente controleert gebouwen waar veel mensen komen regelmatig op brandveiligheid. Op brandweer.nl leest u alles over brandveiligheid in en om uw woning.

Burgernet

Burgernet vraagt de hulp van burgers bij vermiste personen en inbraak. Of doorrijden na een aanrijding in de buurt. Deelnemers ontvangen een spraak- of sms-bericht met de vraag uit te kijken naar een persoon of voertuig.

Woning beveiligen

Hoe beveiligt u uw woning beter tegen inbraak? Dat leest u op politiekeurmerk.nl.

AED

Aan de buitengevel, naast de ingang van het gemeentehuis (Hoge Ham 62), de milieustraat De Coolhof (Hak 16) en het sportcomplex De Salamander (Belgielaan 2), hangen AED's. Bij noodgevallen kunt u deze gebruiken.

Heeft u een AED (bij gemeentehuis, de Coolhof of De Salamander) gebruikt? Wij verzoeken u dan dringend om aan ons te melden dat u het apparaat uit de kast heeft gehaald en/of heeft gebruikt. Wanneer het apparaat uit de kast is genomen, moet de AED namelijk eerst weer gecontroleerd worden op een juiste werking voordat het apparaat opnieuw gebruikt kan worden. U kunt het gebruik van de AED bij ons melden via het telefoonnummer 14 0162.

Rampen

Bij een ramp of crisis ontvangt u informatie en instructies van de gemeente of de hulpdiensten. Deze informatie krijgt u via:

Alle gemeenten en hulporganisaties in de regio werken bij rampen samen. Er zijn afspraken gemaakt wie waarvoor tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk is. De crisisorganisatie valt onder de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Fietsdiefstal

Help mee om een dief, heler én gestolen fiets op te sporen. Doe bij diefstal aangifte. Koopt u een tweedehands fiets? Controleer in het fietsdiefstalregister of de fiets als gestolen geregistreerd staat.

Heling

Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Het illegaal kopen en verkopen van gestolen spullen noemen we heling. Op de website www.stopheling.nl en de app Stopheling vindt u tips om heling te voorkomen. 

Drugsoverlast

Vermoedt u dat er op een bepaalde plaats wordt gekweekt of gehandeld in (hard)drugs? Meld het via (0900) 88 44 (Politie) of Meld Misdaad Anoniem, via (0800) 70 00 of meldmisdaadanoniem.nl.

Meldpunt discriminatie

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op gelijke behandeling. Andere behandeling vanwege leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Discriminatie mag en kan niet.

Meld discriminatie daarom bij het Meldpunt Discriminatie van ContourdeTwern.