Logo van Gemeente Dongen

Overlijden, begraven en cremeren

De gemeente Dongen kent twee gemeentelijke begraafplaatsen: De Kremer, gelegen aan de Groenstraat 14 a in Dongen en begraafplaats ‘s Gravenmoer, te vinden aan de Julianalaan 2. Op beide begraafplaatsen, die ieder hun eigen karakter hebben, is veel groen aanwezig; het zijn oases van rust. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat u moet regelen bij de aangifte van overlijden, een overzicht van de meest voorkomende tarieven en een impressie van de begraafplaatsen.

Aangifte overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit, maar u mag dit ook zelf doen. Bent u uitvaartondernemer? Dan kunt u de overlijdensaangifte via het digitaal formulier doen met eHerkenning.

Wilt u als nabestaande aangifte van overlijden doen? Dan moet u hiervoor langskomen op het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Neemt u liever eerst telefonisch contact op? Dat kan via het telefoonnummer 14 0162.

Overlijden: wat moet ik regelen?

Is uw partner, ouder of kind in Nederland overleden? Dan krijgt u mogelijk te maken met het doen van aangifte van overlijden, de uitvaart organiseren en de administratie afwikkelen namens uw partner, ouder of kind. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat u allemaal moet regelen in deze situatie.

Kosten begraven, grafrecht en asverstrooiing

De totale kosten voor een graf bestaan uit begraafkosten en het grafrecht voor 10, 20, 30 of 40 jaar. U ontvangt per e-mail een factuur van de kosten. 

Hieronder ziet u de voorkomende tarieven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Voor de volledige lijst met tarieven verwijzen we u graag naar de actuele verordening. Dit is een vastgesteld document waarin de tarieven staan.

Nieuw graf

Looptijd in jarenBegravenGrafrechtTotaal
10€557€1.014,10€1.671,10
20€557€2.016,00€2.618,00
30€557€2.967,60€3.524,60
40€557€3.620,70€4.177,70

Urnengraf of urnennis

Looptijd in jarenBegravenGrafrechtTotaal
10€250,70€835,60€1.086,30
20€250,70€1.671,10€1.921,80
30€250,70€2.228,10€2.478,80
40€250,70€2.785,20€3.035,90

Luxe graf

Een luxe graf is drie 'normale' grafruimtes groot en er is ruimte voor een groter monument.

Looptijd in jarenBegravenGrafrechtTotaal
10€557€3.342,20€3.899,20
20€557€6.183,10€6.740,10
30€557€8.689,70€9.246,70
40€557€10.862,20€11.419,20

Natuurbegraven

Voor natuurbegraven betaalt u €557,-. Het grafrecht loopt voor onbepaalde tijd en kost €4.500,80,-

Kindergraf

  • voor een kind van 0 tot 1 jaar oud betaald u 25% van bovenstaande tarieven.
  • voor een kind van 1 tot 12 jaar oud betaalt u 50% van bovenstaande tarieven. 
  • voor het begraven van een kind dat in de eerste 24 weken van de zwangerschap overlijdt betaalt u eenmalig €105,90,-. U betaalt geen grafrecht.

Strooiveld en asverstrooiing

 Looptijd in jarenAsverstrooiingGlazen gedenkplaatjeTotaal
Strooiveld10€83,60€278,50€362,10
 20€83,60€389,90€473,50
 30€83,60€501,30€584,90
 40€83,60€612,70€696,30

Verlengen bestaand graf, urnengraf of urnennis

 Looptijd in jarenGrafrecht (zandgraf)Grafrecht (urnengraf)/Gebruikersrecht (urnennis) 
Verlengen5€473,50€389,90 
 10€947,00€779,90 
 15€1.336,90€1.058,40 
 20€1.671,10€1.336,90 
  • Verlengen na de eerste 40 jaar: nadat er veertig jaar grafrecht is betaald, betaald u een bedrag van €222,80 om het grafrecht met 10 jaar te verlengen. Voor een luxe graf geldt een tarief van €668,40.
  • Bijzetting: dit kost €473,40. De minimale grafrust bedraagt 10 jaar. Indien het reeds lopende grafrecht binnen 10 jaar na de bijzetting afloopt dient het grafrecht verlengd te worden tot het minimaal weer 10 jaar geldig is.

 

Zelf een afspraak maken voor het plaatsen van een urn of het verstrooien van as

Voor het verstrooien van de as van uw overleden dierbare moet u altijd een afspraak maken. Dat kunt u zelf doen via het digitale formulier. Houd daarvoor uw Digid bij de hand. U kunt ervoor kiezen om de urn bij te zetten in een graf, te plaatsen in een urnengraf of urnennis of om de as te verstrooien op het strooiveld. U kunt de as ook verstrooien op een bestaand graf indien de rechthebbende daar toestemming toe verleend. 

Het verstrooien van de as of het plaatsen van een urn gebeurt onder begeleiding van medewerkers van gemeente Dongen. Op de dag van de afspraak kunt u zich bij de beheerder van de begraafplaats melden op het door u gekozen tijdstip.
 

Begraafplaats De Kremer

Begraafplaats De Kremer in Dongen is in 1972 in gebruik genomen als begraafplaats Groenstraat. In 2002 kreeg het zijn huidige naam, de naam die oorspronkelijk toebehoorde aan de voormalige gemeentelijke kwekerij die op deze locatie gevestigd was. De Kremer is de oude veldnaam voor dit gebied. Tegenwoordig worden er alleen nog maar particuliere graven uitgegeven. Dit houdt in dat een graf op naam van een persoon komt te staan die dan de rechthebbende van het graf is.

Uitvaartcentrum en stilteruimte

Op begraafplaats De Kremer is een uitvaartcentrum van DELA gevestigd. Het centrum beschikt over meerdere rouwkamers waar nabestaanden in alle rust afscheid van hun dierbare kunnen nemen. Het uitvaartcentrum, dat los staat van de gemeentelijke organisatie, verzorgt jaarlijks samen met de gemeente en andere partijen een Lichtjesavond in de week voor kerst. Op de website van DELA leest u daar meer over. Op de begraafplaats is ook een stilteruimte aanwezig. Deze ruimte kan worden gebruikt als plek voor bezinning. Verder is er de mogelijkheid om een kaarsje op te steken. Direct naast deze stilteruimte bevindt zich de absouteplaats, een plaats waar afscheid genomen kan worden van de kist in het geval men niet verder mee wenst te gaan op de begraafplaats. 

De afgelopen jaren hebben beide begraafplaatsen, mede met inzet van vrijwilligers, een flinke opknapbeurt gekregen. Naar aanleiding van gesprekken met bezoekers en uitvaartondernemers zijn er ook meer mogelijkheden bij gekomen voor begraven, cremeren en herdenken. Deze video heeft u een indruk van beide begraafplaatsen. 

Routebeschrijving

Een routebeschrijving naar De Kremer vindt u hier. Vul het vertrekpunt in en de route wordt voor u gemaakt. 

Begraafplaats 's Gravenmoer

In ’s Gravenmoer lag het kerkhof vóór de jaren zeventig van de 19e eeuw bij de Nederlands Hervormde Kerk. Later is een algemene begraafplaats aan de Julianalaan gerealiseerd. De overzichtelijke begraafplaats bestaat uit drie delen wat zorgt voor een grote diversiteit. Het oude gedeelte is te herkennen aan haar monumentale waarde. De betonnen nummerpaaltjes maken hier een karakteristiek onderdeel van uit. Hier bevinden zich over het algemeen eenvoudige graven die dicht op elkaar zijn gesitueerd. Dit in tegenstelling tot het nieuwe gedeelte, waar enkel graven van voorgeschreven afmetingen zijn, die op ruimere afstand van elkaar liggen. Er is ook een strooiveld ingericht. Daarnaast kan er gekozen worden voor een urnenkelder als as bestemming. Op de begraafplaats is een apart gedeelte waar kinderen begraven kunnen worden.

De afgelopen jaren hebben beide begraafplaatsen, mede met inzet van vrijwilligers, een flinke opknapbeurt gekregen. Naar aanleiding van gesprekken met bezoekers en uitvaartondernemers zijn er ook meer mogelijkheden bij gekomen voor begraven, cremeren en herdenken. Deze video heeft u een indruk van beide begraafplaatsen. 

Routebeschrijving

Een routebeschrijving naar de begraafplaats in 's Gravenmoer vindt u hier. Vul het vertrekpunt in en de route wordt voor u gemaakt. 

Graf zoeken

Wilt u weten waar iemand op de begraafplaats in Dongen begraven ligt? Dit kunt u opzoeken op deze website. U heeft hiervoor de volledige naam en overlijdensdatum nodig van de overledene.

Overige begraafplaatsen gemeente Dongen

Onderstaande begraafplaatsen zijn ook te vinden in Dongen, maar heeft de gemeente niet in beheer. Uiteraard bent u welkom om de begraafplaatsen te bezoeken.

  • Parochiebegraafplaats (gelegen achter de voormalige Hubertuskerk aan de Vaartweg, Dongen-Vaart);
  • Parochiebegraafplaats Laurentius (gelegen aan de Bolkensteeg, Dongen);
  • Protestantse Begraafplaats (gelegen naast de Hervormde kerk in de Kerkstraat, Dongen);
  • Kloosterbegraafplaats van de zusters Franciscanessen (gelegen achter het klooster in de Hoge Ham, Dongen);
  • Begraafplaats van voormalig Broederhuis Glorieux (gelegen aan de Beneluxlaan, Dongen).

Vragen over begraven en cremeren

Heeft u vragen over begraven en cremeren in de gemeente Dongen? Stuur dan een e-mail naar begraven@dongen.nl.