Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

OZB en WOZ/taxatieverslag

WOZ staat voor ‘wet Waardering Onroerende Zaken’. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Uw WOZ-beschikking ontvangt u op het aanslagbiljet van de BWB. U ontvangt een beschikking als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of niet-woning. Of gebruiker bent van een niet-woning.

Hoe wordt de hoogte bepaald?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw pand. Voor belastingjaar 2017 gaat het om de marktwaarde op 1 januari 2016 (waardepeildatum). We bepalen de waarde van uw woning door uw pand te vergelijken met panden in de omgeving waarvan de verkoopcijfers bekend zijn. De waarde van een niet-woning bepalen we via andere methodes.

WOZ-waarden openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met die van andere woningen. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeente vastgestelde waarden.

Tijdelijke voorziening

Om van woningen in een bepaalde gemeente de WOZ-waarden te kunnen inzien, moet de gemeente aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening (LV) WOZ. Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten.

Op dit moment is alleen de gemeente Bergen op Zoom op de WOZ-viewer www.wozwaardeloket.nl aangesloten.

De gemeente Dongen zal, net als de overige regiogemeenten, eind 2016 / begin 2017 op deze voorziening worden aangesloten. Tot die tijd kan men de WOZ-waarden van woningen inzien op een voorlopige voorziening op www.knoop-woz.nl.

Taxatieverslag

Wilt u de onderbouwing van uw WOZ-waarde weten? Bekijk dan uw taxatieverslag via de digitale balie van de BWB

OZB

OZB (Onroerendezaakbelasting) is een belasting die eigenaren en gebruikers van onroerende zaken moeten betalen. Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Degene die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een pand, betaalt voor het hele jaar.

Tarieven in 2017

Woningen

  • Eigenarenbelasting 0,1412% van de WOZ-waarde

Niet-woningen

  • Eigenarenbelasting 0,1561% van de WOZ-waarde
  • Gebruikersbelasting 0,1296% van de WOZ-waarde

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.