Logo van Gemeente Dongen

Zelfstandig leren reizen voor jongeren in het leerlingenvervoer

Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer kunnen met de Voor Elkaar Pas zelfstandig leren reizen met het OV. Dit doet de gemeente Dongen in samenwerking met Forseti en vervoersbedrijf Arriva.

Voor Elkaar Pas

Arriva biedt de zogenaamde Voor Elkaar Pas, dat is een kant-en-klare OV-chipkaart waarmee onbeperkt in de Provincie Noord-Brabant met de bus gereisd kan worden. Voor de begeleiders zijn er gratis begeleiderpassen. Dit proef project is klein opgezet en deelname is op vrijwillige basis. Ook is het mogelijk om tijdens een gewenningsperiode zowel met de taxi(bus) als met de Voor Elkaar Pas te reizen. Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om met het Openbaar Vervoer te reizen, dan blijft het recht op taxivervoer bestaan.  Veel jongeren die anders met de taxi(bus) naar school gaan, krijgen hiermee de kans om zelfstandig met het openbaar vervoer te (leren) reizen.

De gemeente Dongen biedt:

  • de kinderen de kans om te leren reizen onder begeleiding van een ouder, familielid of een ander vertrouwd persoon;
  • een busabonnement voor het kind;
  • een busabonnement voor een begeleider (op een anonieme ov-kaart).

Arriva biedt;

  • een folder met een volledige route van huis naar school. Hierin staat welke bus de leerling moet nemen en waar de leerling moet uitstappen.
  • de begeleider van het kind gratis reizen aan.
  • ondersteuning door  Arriva als een leerling dat nodig heeft.

Tevens worden de chauffeurs van Arriva op de hoogte gesteld dat een leerling deelneemt aan het project.

Voordelen

Voor jongeren betekent het zelfstandig reizen per trein of bus meer vrijheid. Zo kunnen zij eerder of juist later van school vertrekken en zijn ze niet meer afhankelijk van de vaste tijd van de taxi(bus). Het is nu mogelijk na schooltijd af te spreken met een klasgenoot of met de klas mee te gaan naar een gezamenlijk bezoek aan de bibliotheek. Ook is het soms druk in de taxi(bus) waarin kinderen zitten van alle leeftijden. Mogelijk is het even wennen aan het zelfstandig reizen. Arriva geeft de geruststelling dat kinderen bij het tonen van de 'Voor elkaar pas' aan een medewerker van Arriva, altijd geholpen zullen worden.

De pilot past in het gemeentelijk beleid, namelijk de zelfstandigheid van inwoners bevorderen. Het is geen bezuiniging, maar juist een investering in de toekomst van jongeren. Er zijn leerlingen die na het basisonderwijs niet meer in aanmerking komen voor een voorziening leerlingenvervoer. Deze pas geeft de leerlingen de kans om tijdig voorbereid te zijn de overstap te maken. Reizen met het ov is dan iets waar ze al vertrouwd mee zijn.