Logo van Gemeente Dongen

Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne komt er veel hulp op gang. De gemeente krijgt daar vragen over. Bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen bij iemand thuis of wat u zelf kunt doen om te helpen. De komende periode blijft de gemeente volgen welke hulp en ondersteuning vanuit Dongen mogelijk en nodig is. Voor verschillende onderwerpen vindt u op andere websites goede informatie. Op deze pagina houdt de gemeente u hiervan op de hoogte en kunt u links vinden naar andere websites. 

Melden voor opvang

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Dongen: u kunt zich melden bij de noodopvanglocatie aan het Jaarbeursplein (Jaarbeurs) in Utrecht. Ze zijn elke werkdag open van 9:00 tot 17:00 uur. Meer informatie op de website van de gemeente Utrecht of mail naar oekraineopvangutrecht@vluchtelingenwerk.nl.  

Informatie voor inwoners en ondernemers

Inwoner of ondernemer in Dongen en wilt u iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen? Hieronder leest u meer informatie

Hulp aanbieden

Ik wil graag helpen! Wat kan ik doen? 

Wilt u helpen en heeft u daar een vraag over? Mail dan naar oekraine@dongen.nl. Via dit adres inventariseert de gemeente de vragen en de geboden hulp. We verwijzen mensen naar de juiste plek en proberen de vragen waar mogelijk te beantwoorden. 

Kan ik geld doneren voor de hulp aan Oekraïense vluchtelingen? 

Gelddonaties zijn altijd welkom. Doneren kan via: 

Kan ik spullen afgeven bij de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen?

Actuele informatie over spullen doneren vindt u op Facebook gemeente Dongen en Facebook Eagle Shelter. Als er spullen nodig zijn vindt u hier een overzicht van spullen die u op dit moment kunt inleveren, en welke niet. 

Bij Eagle Shelter (Crispijnhof 9, Dongen) staan vrijwilligers klaar om de spullen in ontvangst te nemen. Eagle Shelter vraagt om eerst te bellen naar (+) 31 6 38 22 66 83.

U kunt ook contact opnemen met Vluchtelingenwerk Nederland. Zij kunnen landelijk bepalen wat waar nodig is. 

Kan ik een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? 

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen minimaal 1 jaar in Nederland verblijven zonder visum. Met deze verblijfstatus kunt u Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen zonder een werkvergunning. Wel moet u melding maken bij UWV. Op de website van het UWV leest u meer informatie. 

Onder welke regeling vallen vluchtelingen uit Oekraïne? 

Lees op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst over de Richtlijn Tijdelijke bescherming van de Europese Unie

Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger? 

U kunt terecht bij: Vluchtelingenwerk Nederland en bij ContourdeTwern

Kan ik een vrijwilligersvergoeding aanvragen?

Vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten op de opvanglocatie, kunnen vanaf 1 december 2022 een  vrijwilligersvergoeding krijgen van €14 euro per week. U kunt de vergoeding aanvragen per mail naar oekraine@dongen.nl.

Ik ben ondernemer en wil helpen. 

Neem hiervoor contact op met Sabine van Dooren via 06 11 72 59 52 of mail naar oekraine@dongen.nl.  
 

Woning aanbieden

Ik wil mijn vakantiewoning, huis of kamer ter beschikking stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat? 

Vluchtelingenwerk werkt hiervoor samen met Takecarebnb. Bij deze organisatie kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu al veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt. Ga naar takecarebnb.org/gastgezin om u aan te melden.

Wat wordt er van mij verwacht als ik een woonruimte aanbiedt aan vluchtelingen in Oekraïne? 

Hoe lang moet ik woonruimte beschikbaar stellen?

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is. 

Kan ik een vergoeding krijgen als ik Oekraïense vluchtelingen woonruimte aanbied?

Nee, er is geen vergoeding beschikbaar voor particulieren die mensen thuis opvangen. Vluchtelingen krijgen elke maand leefgeld. Dat is een vergoeding voor voedsel, persoonlijke uitgaven en woonruimte. Vanuit dit leefgeld kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. U kunt dit zelf met de gasten afspreken. 

Kan ik (als dat nodig is) eerder stoppen met het aanbieden van woonruimte?

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. U kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Neem contact op met de gemeente als het logeren niet meer gaat. 

Heeft de opvang van een vluchteling in eigen huis gevolgen voor mijn bijstandsuitkering? 

Nee, als u een vluchteling in huis neemt heeft dat geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering. Dit betekent dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast, zolang het gaat om een tijdelijk verblijf. Wel is het belangrijk om het te melden bij uw inkomensconsulent.

Ik vang mensen uit Oekraïne op in mijn huis. Heeft dit gevolgen voor mijn opstal- of inboedelverzekering? 

Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. 

Ik vang in mijn huis mensen uit Oekraïne op. Heeft dat gevolgen voor mijn aansprakelijkheidsverzekering? 

Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. 
 

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Hieronder leest u informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld over registratie in de Basisregistratie Personen, zorg en onderwijs of werk. 

Verblijf en leven

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb een verblijfplek nodig. Waar kan ik terecht? 

Vluchtelingen uit Oekraïne die opvang zoeken in Dongen: u kunt zich melden bij de noodopvanglocatie aan de Jaarbeursplein (Jaarbeurs), 3521 AL in Utrecht. Bekijk de route

Kan ik zelf mijn verblijfplaats kiezen?

Als u zich meldt voor opvang, kijkt de gemeente waar er plek voor u is. U kunt dat helaas niet zelf kiezen. Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen. De eventuele kosten van de opvang zijn dan voor uw eigen rekening. 

Hoe lang mag ik in Nederland blijven? 

U mag maximaal 180 dagen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. U heeft voor nu dus geen verblijfsvergunning nodig. Nederland en andere EU-landen werken aan een nieuwe regeling speciaal voor Oekraïners. U hoeft zich tot die tijd geen zorgen te maken over uw recht op verblijf in Nederland.  

Moet ik asiel aanvragen? 

Bent u naar Nederland gekomen met een biometrisch paspoort uit Oekraïne? Of met een visum voor kort verblijf? Of heeft u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen. 

Wilt u wel asiel aanvragen als Oekraïner, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op aanvragen van Oekraïners. 

Bent u geen Oekraïense burger, vaste inwoner van Oekraïne? Of een eerstegraads familielid? Dan moet u waarschijnlijk asiel aanvragen om hier te mogen blijven. Dit geldt niet voor niet-Oekraïense burgers en staatlozen die legaal in Oekraïne verbleven. En niet naar hun land of regio van herkomst kunnen terugkeren. U kunt asiel aanvragen door u te melden in Ter Apel

Moet ik inburgeren? 

Het is nog niet bekend of u moet inburgeren. Hiervoor wacht de gemeente op meer informatie van de Rijksoverheid. 

Mag ik uitreizen naar Oekraïne en daarna weer terugkeren naar Nederland?

De periode van 90 dagen dat Oekraïners zonder verblijfsvergunning vrij naar Nederland kunnen reizen en daar verblijven is voor de meesten voorbij. U kunt een bewijs van verblijf aanvragen bij de IND. Dit bewijs laat zien dat u tot 4 maart 202 in Nederland bescherming heeft. Zo kunt u binnen de Europese Unie reizen. En op en neer naar Oekraïne. Hoe lang met dit bewijs in een ander EU-land kan zijn, is voor ieder land verschillend. 

Sinds vrijdag 1 juni kunt u een afspraak maken bij de IND in Den Bosch en in Rijkwijk. Op dit moment zijn alle data en tijdstippen op deze twee locaties volgeboekt. Binnenkort openen nieuwe locaties en kunt u daar ook een afspraak maken. Houd de website van de IND in de gaten en blijf het proberen. 

Behoud ik mijn maandelijkse financiële toelage als ik de opvanglocatie tijdelijk verlaat?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen sinds 1 december 2022 maximaal 28 dagen de opvanglocatie verlaten met behoud van hun maandelijkse financiële toelage (zoals leefgeld). U moet uw verblijf buiten de gemeente Dongen  - ook al blijft u in Nederland - wel eerst melden bij de gemeente. U kunt dit melden per mail naar oekraine@dongen.nl.

Ik ben gerepatrieerd of geëvacueerd uit Oekraïne. Waar heb ik recht op? 

De Nederlandse overheid heeft een aparte regeling voor de repatriatie en evacuatie van Nederlanders. En hun eerstegraads familieleden en een groep kwetsbare Oekraïners. Deze groep mensen heeft recht op bepaalde vergoedingen en verzekeringen in Nederland. U kunt hiervoor contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank. Lees meer informatie op de website van de overheid.

Ik ben een vluchteling uit Oekraïne, zonder Oekraïense nationaliteit. Hoe lang mag ik blijven?
Vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit (derdelanders) vallen tot 4 september 2023 onder tijdelijke bescherming. Dat bevestigt de overheid. De tijdelijke bescherming zou voor deze vluchtelingen vanaf 4 maart vervallen. Maar dat is nu met een half jaar verlengd. De verlenging van de tijdelijke bescherming geldt als je een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne had. En als je voor 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stond in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook behoud je het recht om te verblijven in de opvang voor mensen uit Oekraïne. Daarnaast houd je het recht op medische zorg, leefgeld, onderwijs tot 18 jaar en de mogelijkheid om te werken. Lees meer informatie op de website van de overheid.

Basisregistratie Personen (BRP)

Wat is Basisregistratie Personen (BRP)?

Wat BRP is wordt uitgelegd op de website Rijksoverheid.nl

Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Verblijft u op dit moment in een hotel of een van de andere gemeentelijke opvanglocaties? U hoeft niets te doen. Vluchtelingenwerk komt langs om uw registratie in orde te maken.

Heeft u zelf opvang geregeld, bijvoorbeeld via een gastgezin, familie of vrienden?

Dan moet u een afspraak maken. Neem daarvoor contact met ons op

Waarom moet ik mij registreren in Nederland?

Door u te registreren in de BRP, heeft u recht op bepaalde voorzieningen in Nederland. Zoals onderdak, leefgeld, medische zorg en onderwijs. De gemeente deelt uw persoonsgegevens niet met andere (internationale) overheden. 

Ik verblijf in Dongen en ben ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Wat moet ik doen al ik wil verhuizen?

Als u verhuist van een gastgezin of particuliere opvang naar een gemeentelijke opvanglocatie, dan moet u uw verhuizing doorgeven. 

Als u naar een andere gemeente verhuist, meldt u zich in de nieuwe gemeente om u verhuizing door te geven. Uw inschrijving bij BRP blijft ongewijzigd. 

Verhuist u naar het buitenland, dan moet u zich bij de gemeente Dongen laten uitschrijven. Uw inschrijving bij BRP vervalt. 

Zorg

Ik heb (met spoed) medische hulp nodig, maar ben niet verzekerd. Wat moet ik doen? 

Bel voor acute of levensreddende hulp het noodnummer 112. Voor niet-spoedeisende hulp kunt u contact opnemen met één van de huisartspraktijken in Dongen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

In de avonden en de weekenden kunt u voor spoedeisende huisartsenzorg terecht bij het Ziekenhuis in Oosterhout. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op via: +31 162 435 000. Doe dit alleen als uw zorgvraag niet tot de volgende ochtend kan wachten. 

Voor psychologische hulp kunt u als Oekraïense vluchteling terecht bij Wereld Psychologen.

Ik heb met (spoed) een tandarts nodig. Wat moet ik doen? 

Alleen voor spoedeisende tandartszorg kunt u terecht bij één van de tandartspraktijken in Dongen

Krijg ik medische zorg vergoed? 

Vluchtelingen uit Oekraïne met een BSN vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

Zorg aan vluchtelingen uit de Oekraïne die (nog) geen BSN hebben wordt vergoed vanuit de Subsidieregeling medische zorg aan onverzekerden. Het CAK betaalt dan de zorgkosten.

Vluchtelingen uit Oekraïne die werken hoeven geen zorgverzekering meer af te sluiten. 

Kijk voor meer informatie over zorg en zorgkosten ook op de website Zorgverzekeringslijn.nl, Hoe is de vergoeding medische zorg geregeld? en Refugeehelp.nl

Wordt vervoer naar de zorgverlener betaald?  

Nee. Vervoer voor afspraken bij de huisarts, tandarts, het ziekenhuis of de specialist moet je zelf regelen en betalen. Kijk voor openbaar vervoer op ov9292.nl.

Ik wil me laten vaccineren/booster tegen COVID, waar kan dat?

Op alle GGD-vaccinatielocaties kunt u zonder afspraak, gratis de 1e, 2e of boosterprik krijgen. Neemt u een geldig ID-bewijs mee. Let op: locaties zijn niet alle dagen van de week open. Kijk voor actuele informatie op de website van GGD Hart voor Brabant.

Hoe zit het met andere vaccinaties?  

Op de website van het RIVM vindt u informatie over vaccinaties en bevolkingsonderzoeken.  

Ik ben zwanger. Hoe regel ik zorg? 

U kunt rechtstreeks of op advies van de huisarts contact opnemen met een verloskundige in de buurt. Bekijk de website verloskundige.nl voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie over de zorg aan Oekraïense zwangeren en hun baby’s op de website Kennisnetgeboortezorg.nl.

Waar kan ik terecht voor andere zorgvragen? 

De zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips over zorg. U kunt altijd bellen, ook als u niet verzekerd bent. Bel 0800 64 64 644. Of vanuit het buitenland +31 88 900 6960.

Ook kunt u terecht bij GGD Hart voor Brabant of Rode Kruis. Stuur uw vraag in een Whatsapp-bericht naar 06 48 15 80 53 met uw naam en telefoonnummer. U kunt ook een spraakbericht inspreken. Het Rode Kruis geeft in uw eigen taal antwoord.

Ik heb zorg nodig voor mijn huisdier

Er is een landelijk meldpunt 'Hulp voor dieren uit Oekraïne' waar hulp aangevraagd kan worden voor de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen. Denk aan hulp met bijvoorbeeld vaccinaties, medische hulp en praktische zaken zoals mandjes, voer of tijdelijk onderdak. 

Voor hulpvragen kunt u bellen met telefoon 088 – 811 33 33 (van maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

Ga naar de website voor meer informatie. 
 

Werk

Mag ik in Nederland werken? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Hiervoor hoeft er geen werkvergunning aangevraagd te worden door de werkgever. 

Lees meer over werk voor vluchtelingen op Rijksoverheid.nl. Of kijk op Refugeehelp.nl

Ik zoek een baan, wie kan mij helpen?

U kunt zelf aan de slag met het vinden van werk. Zie hieronder een aantal websites met vacatures:  

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kunt u contact opnemen met Manon van DongenWerkt!. Bel naar 14 0162 of mail naar oekraine@dongen.nl

Op RefugeeHelp, vindt u meer informatie over het vinden van werk. 

Ik zit in een gemeentelijke opvanglocatie. Moet ik vertrekken als ik betaald werk heb?

Nee, het hebben van betaald werk heeft geen gevolgen voor het verblijf in een gemeentelijke opvanglocatie. 

Wanneer u betaald werk hebt, stopt alleen de verstrekking van het leefgeld. Andere redenen voor het stoppen van het leefgeld leest u onder 'Leefgeld'.

Ik heb werk gevonden en wil mijn leefgeld stopzetten. Hoe moet dat?

Als u gaat werken moet u dit doorgeven aan oekraine@dongen.nl. U kunt het ook doorgeven aan Vluchtelingenwerk. Uw leefgeld wordt vanaf de eerste dag van de volgende maand gestopt.  

Kan ik een eigen bedrijf beginnen in Nederland? 

Ja, je leest de voorwaarden op de website van de Kamer van Koophandel.

Leefgeld

Waarvoor krijg ik leefgeld? 

Wat leefgeld is lees je op de pagina 'Leefgeld'.

Wie kan leefgeld krijgen?

U kunt leefgeld krijgen als u gevlucht bent uit Oekraïne, een opvangadres in Dongen hebt en bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hebt u een opvangadres en bent u nog niet ingeschreven of geregistreerd? Maak dan een afspraak voor uw inschrijving in de BRP. Lees hier meer over onder 'Basisregistratie Personen (BRP)'

Hoe vraag ik leefgeld aan?

U kunt op de pagina 'Leefgeld' leefgeld aanvragen. 

Hoe kan ik een betaalrekening openen bij een bank?

Na inschrijving bij de gemeente kunt u een reguliere bankrekening openen. Doe dit zo snel mogelijk. Onze ervaring is dat sommige banken hiervoor wel een officieel uittreksel BRP eisen. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Let op: dit is niet het witte A4-tje die u verkregen heeft bij inschrijving. Zie hieronder links met informatie van de bekende banken in Nederland.

Op betaalvereniging.nl/Oekraïne en RefugeeHelp vindt u meer informatie over hoe u een betaalrekening bij een bank opent.

Wanneer stopt de verstrekking van het leefgeld? 

Het leefgeld eindigt zodra u aan het werk gaat. Meld dit bij de gemeente via oekraine@dongen.nl. Het leefgeld stopt dan vanaf de eerste dag van de volgende maand. Ook als u gaat verhuizen naar een andere gemeente stopt uw leefgeld.

Behoud ik mijn maandelijkse financiële toelage als ik de opvanglocatie tijdelijk verlaat?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen sinds 1 december 2022 maximaal 28 dagen de opvanglocatie verlaten met behoud van hun maandelijkse financiële toelage (zoals leefgeld). U moet uw verblijf buiten de gemeente Dongen  - ook al blijft u in Nederland - wel eerst melden bij de gemeente. U kunt dit melden per mail naar oekraine@dongen.nl.
 

Onderwijs en kinderopvang

Kan ik in Nederland (verder) studeren?

Onder welke voorwaarden u in Nederland mag studeren is nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u terecht bij het UAF. Het UAF begeleidt studenten bij hun studie en het vinden van een baan in Nederland. Ook bieden ze beurzen, mentorschap en taallessen aan. 

Meer informatie in het Engels over hbo en wo-onderwijs vindt u ook op studyinholland.nl

Waar en wanneer kunnen mijn kinderen naar school? 

In Dongen is basisschool Westerkim de school die onderwijs geeft aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar en die niet uit Nederland komen. Vluchtelingenwerk helpt u bij het inschrijven van uw kinderen. Om kinderen in te schrijven op een school is een BRP inschrijving nodig. Hoe dat werkt leest u onder 'Basisregistratie Personen (BRP)'.

Basisschool Westerkim 
Vermeerstraat 1
5102 DC  DONGEN
T 0162 31 38 36

Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar vindt onderwijs plaats via de Internationale Schakelklas in Tilburg. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk. 

Wat moet ik doen om mijn kind naar school te laten gaan? 

Uw kind moet ingeschreven staan in de BRP. Hoe dat werkt leest u onder 'Basisregistratie Personen (BRP)'.

Meer informatie over het Nederlandse schoolsysteem leest u op RefugeeHelp.nl

Let op: vanaf 17 mei vindt de inschrijving voor onderwijs gelijktijdig plaats met de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Hoe komt mijn kind naar school? 

Basisschool Westerkim ligt centraal in Dongen en is goed lopend, per fiets of auto bereikbaar.

Internationale Schakelklas: Voor kinderen die naar de internationale schakelklas in Tilburg gaan wordt momenteel regiovervoer geregeld. Tot die tijd is de Internationale Schakelklas aan de Wandelboslaan 1 in Tilburg goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus 327 stopt vlak bij de school. Bekijk de reisinformatie. Eventuele reiskosten worden vergoed door de gemeente. Geef dit door via oekraine@dongen.nl

Is er ook opvang voor kinderen van 0-4 jaar? 

In Dongen zijn er twee locaties waar kinderen opgevangen kunnen worden. Als u het fijn vind dat uw kind naar de kinderopvang gaat, geef dit dan aan bij uw contactpersoon van Vluchtelingenwerk. 

Heb ik recht op kinderbijslag? 

Bent u een Oekraïense vluchteling? En werkt u niet in Nederland? Dan kunt u geen kinderbijslag aanvragen. Indien u wel werkt kan het zijn dat u wel recht heeft op kinderbijslag. U kunt contact opnemen met de Sociale verzekeringsbank voor meer informatie. 

Heb ik recht op toeslagen? 

U heeft mogelijk recht op toeslagen. Het gaat om huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en soms ook zorgtoeslag. Of u toeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.  

Ik wil mijn kind graag Oekraïens thuisonderwijs geven in onze opvanglocatie. Wat kan ik doen? 

Op het moment van inschrijving in het BRP valt uw kind onder de Nederlandse leerplicht. Dit houdt in dat kinderen van 5 tot 16 jaar verplicht naar school moeten (en op een Nederlandse school ingeschreven zijn). Oekraïens thuisonderwijs is geen vervanging van inschrijving in een Nederlandse school. Het staat u uiteraard vrij om Oekraïens thuisonderwijs te geven, maar altijd naast een inschrijving in een Nederlandse school. 

Het ministerie van Onderwijs van Oekraïne heeft een schema van lessen gemaakt voor de klassen 1-11:

Waar kan ik Nederlands leren? 

U kunt hiervoor terecht bij TaalCentraal Dongen. In Dongen wordt op donderdagmiddag Nederlandse les verzorgd door vrijwilligers op de locatie ‘De Ontmoeting’ aan de Kerkstraat 52N in Dongen. U kunt zich aanmelden via infodongen@contourdetwern.nl of bellen met 0162 31 41 38. 

Daarnaast wordt in Tilburg taalles aangeboden door MST-Taalschool. U kunt zich aanmelden tijdens het spreekuur van MST op woensdag van 13:00 tot 14:00 uur aan de Gasthuisring 54A in Tilburg. Voor meer informatie kunt u ook bellen met 06 48 45 61 77 of mailen naar receptie@rooihart.nl. Let op: reiskosten hiervoor worden niet vergoed door de gemeente. 

Sport en vrije tijd

Ik wil graag sporten, waar kan ik terecht?

Er zijn 9 sportaanbieders in Dongen die een gratis aanbod hebben. Het gaat om de sporten: voetbal, tennis, badminton, tafeltennis, hockey en atletiek. Bij interesse kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk of via oekraine@dongen.nl. In overleg met de sportclub wordt gekeken in welke groep gesport kan worden en op welke dagen / tijden. 

Is er een bibliotheek in Dongen? 

In Dongen is er een bibliotheek waar u gratis naar binnen kunt. Bekijk het adres en openingstijden
 

Reizen en verzekeren

Hoe lang is mijn rijbewijs geldig in Nederland?

De geldigheid van uw rijbewijs vervalt 185 dagen na uw inschrijving bij de gemeente (BRP). Daarna is een Nederlands rijbewijs nodig. Oekraïne valt niet onder de landen waarvoor het mogelijk is een rijbewijs om te wisselen en dus geldt op dit moment nog dat bij het CBR een Nederlands rijbewijs zal moeten worden gehaald. Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik gratis gebruik maken van het openbaar vervoer (OV)?

Sinds 1 juni geldt geen vrij reisrecht meer voor Oekraïense vluchtelingen. Het gratis reizen was hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Vanaf nu moeten Oekraïense vluchtelingen bij reizen met het openbaar vervoer in bezig zijn van een geldig vervoersbewijs, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Deze kan worden aangeschaft op stations, in verschillende winkels en supermarkten maar ook online via www.ov-chipkaart.nl of door te bellen naar 0900 0980.

Er is één uitzondering: dit is in de treinen van de NS. Op vertoon van een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kunnen Oekraïense vluchtelingen een gratis vervoersbewijs ophalen bij de Tickets en Service-balies op de stations.

Moet ik mijn auto verzekeren?

Is uw autoverzekering alleen geldig in Oekraïne? Dan bent u niet verzekerd in Nederland. Via de verzekeringsmaatschappij De Vereende kunt u een tijdelijke autoverzekering afsluiten. U kunt contact opnemen via +31 70 340 81 00 of mail naar verzekeren@vereende.nl. Op de website Expat.nl leest u meer over de geldigheid van uw rijbewijs, verkeersregels en parkeren in Nederland.

Behoud ik mijn maandelijkse financiële toelage als ik de opvanglocatie tijdelijk verlaat?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen sinds 1 december 2022 maximaal 28 dagen de opvanglocatie verlaten met behoud van hun maandelijkse financiële toelage (zoals leefgeld). U moet uw verblijf buiten de gemeente Dongen  - ook al blijft u in Nederland - wel eerst melden bij de gemeente. U kunt dit melden per mail naar oekraine@dongen.nl.

Overige vragen

Hoe kom ik in contact met andere Oekraïense vluchtelingen in Nederland?

Heeft u behoefte aan contact met anderen? Bespreek dit met Vluchtelingenwerk. Er zijn verschillende locaties waar u terecht kunt: 

Daarnaast zijn er verschillende landelijke stichtingen voor Oekraïners in Nederland. 

Gratis vertaalwebsite Pryv.it

Er is een gratis vertaalwebsite Pryv.it ('Hallo, hoe gaat het ermee' in het Oekraïens). De tool is gratis beschikbaar op de website er hoeft geen app voor gedownload te worden. Met de tool kunt u gesprekken en berichten in het Nederlands, Engels en Oekraïens direct vertalen. Op de website Pryvit - Spreek iedere taal is te lezen hoe de tool werkt.

Communicatiekaart

De communicatiekaart met pictogrammen, Nederlandse en Oekraïense woorden kan u helpen tijdens een gesprek. 

Drinkwater

Het drinkwater in Nederland is van uitstekende kwaliteit. U kunt het water uit de kraan direct drinken.

Veiligheid 

Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op een aantal punten. Deze zijn hier te lezen: 

Informatie voor Derdelanders

Derdelanders zijn gevlucht uit Oekraïne, maar komen oorspronkelijk uit andere landen. De meesten studeerden of werkten in Oekraïne.  
 
De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft Oekraïense vluchtelingen recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. De richtlijn geldt in ieder geval tot 4 maart 2024. Voor derdelanders zou deze richtlijn per 4 september 2023 eindigen. Maar deze beëindiging is uitgesteld. Wat dit voor u als derdelander betekent, leest u hierna.   

Opvang 

Derdelanders behouden het recht op opvang en verstrekkingen. 

Leefgeld 

Derdelander die recht hebben op leefgeld, blijven dit ontvangen.  

Zorg 

Derdelanders die zorg nodig hebben blijven via de gebruikelijke wijze zorg ontvangen.  

Werk 

Derdelanders behouden het recht om te mogen werken.  

Dit alle geldt tot aan de uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak wordt verwacht in november 2023.   

Brief van de IND

Derdelanders ontvangen een brief van de IND waarin dit aan hen wordt medegedeeld. Dit geldt ook voor de derdelanders voor wie nog niet een voorlopige voorziening is gevraagd en/of getroffen. Het is voor de derdelanders niet nodig alsnog een voorlopige voorziening te vragen aan de rechtbank of Raad van State. 

Meer informatie

  • Op Refugeehelp.com vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Vragen aan de gemeente kunt u mailen naar oekraine@dongen.nl.
  • De laatste landelijke updates vindt u op Rijksoverheid.
  • Actuele informatie zoals adviezen voor Nederlanders in Oekraïne vindt u op Rijksoverheid.nl
  • Alles over rampbestrijdingplannen in Midden- en West-Brabant vindt u op Veiligheidsregio.
  • Heeft u vragen over jodiumpillen vanwege de dreiging in Oekraïne? Op Rijksoverheid vindt u actuele informatie. 
  • Een overzicht met veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en Oekraïne vindt u op Rijksoverheid.
  • Een informatiefolder van de Rijksoverheid over hoe Nederland omgaat met het coronavirus in 3 talen (Nederlands, Oekraïns, Russisch) 
  • Informatie over de oorlog in Oekraïne en onze nationale veiligheid vindt u op Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Het actueel reisadvies voor Oekraïne vindt u op Rijksoverheid​​​​​​​. Oekraïne heeft kleurcode rood en dat betekent niet reizen.