Logo van Gemeente Dongen

Privacy en afvalinzameling

Voor de afvalinzameling gebruikt de gemeente Dongen de persoonsgegevens in de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente, die de wettelijke taak heeft de afvalinzameling te (laten) verzorgen. De gemeente gebruikt de persoonsgegevens voor het beheer en de beveiliging van de locaties van de gemeente Dongen. Daarnaast gebruikt de gemeente de persoonsgegevens om de afvalinzameling en haar overige dienstverlening zo klantvriendelijk en efficiƫnt mogelijk uit te kunnen voeren.

Wij begrijpen dat het prettig is om te weten wat er gebeurt met de gegevens van uw afvalcontainers of uw milieupas. Daarom vindt u op deze pagina meer informatie in de vorm van privacyreglementen. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris Gegevensbescherming.


De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

 • Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • Uitgifte en beheer van afvalpassen
 • Uitzetten en beheren van de minicontainers/afvalbakken
 • De inning en berekening van afvalstoffenheffing
 • Voorkomen van afvaltoerisme
 • Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat
 • Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • Adviseren hoe afval aanbod kan worden verminderd en hergebruik van afvalstoffen kan worden bevorderd
 • Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • Toesturen van nieuwsbrieven en informatie over afvalinzameling in Dongen
 • Verbetering dienstverlening/website
 • Beveiliging eigendommen de gemeente Dongen
 • Voeren van geschillen