Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan De Wildert (locatie Coca Cola)

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan De Wildert – locatie CCEP. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Daarna leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Het ontwerpbestemmingsplan De Wildert – locatie CCEP gaat over het terrein waar Coca Cola Europacific Partners (CCEP) is gevestigd. Het is vooral een consoliderend bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het plan wettelijk vast legt wat er nu al is. Voor deze locatie geldt nu namelijk het verouderde bestemmingsplan “Bedrijventerrein de Wildert”. CCEP heeft de nodige aanpassingen lange tijd met omgevingsvergunningen kunnen regelen. Hierdoor wijkt de bestaande situatie behoorlijk af van het bestemmingsplan. Bovendien voldoet het plan niet aan de wettelijke verplichting om bestemmingplannen digitaal te kunnen raadplegen. In beperkte mate voorziet het plan ook in nieuwe ontwikkelingen. Er is een mogelijkheid om met een vergunning in de zuidwestelijke hoek van het terrein extra bedrijfsruimte te bouwen. Dit heeft CCEP nodig om haar duurzaamheidsdoelen te halen. Het bedrijf wil vanaf 2024 volledig elektrisch kunnen draaien en wil in 2040 geheel duurzaam te zijn. 

Hoe kan ik het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt van vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari 2023 de volgende stukken bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan: de verbeelding, de regels en de toelichting;
  • de daarbij horende bijlagen zoals diverse onderzoeken op het gebied van archeologie en milieu.

U kunt deze stukken bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • u kunt een afspraak maken om op het gemeentehuis het plan in te kijken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162 of via info@dongen.nl. Tijdens de afspraak leggen we het plan aan u uit;

Hoe kan ik reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze. Geef in uw brief of uw e-mail aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan De Wildert – locatie CCEP gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt reageren van vrijdag 13 januari 2023 tot en met donderdag 23 februari 2023. De periode dat u het plan kunt inzien en kunt reageren noemen we de terinzagelegging. Reageren kan op de volgende manieren:

  1. schriftelijk: stuur een brief naar de gemeenteraad van Dongen: postbus 10153, 5100 GE Dongen;
  2. digitaal: stuur een e-mail aan de gemeenteraad van Dongen: info@dongen.nl 
  3. mondeling, u kunt een afspraak maken met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer: 14 0162 of via e-mail: barbara.van.schijndel@dongen.nl.

Wat gebeurt er na de terinzagelegging?

De gemeenteraad stelt waarschijnlijk donderdag 13 april 2023 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Als u een zienswijze heeft ingediend, informeren wij u vooraf over wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft bel dan met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer 14 0162.