Logo van Gemeente Dongen

Rioolheffing

Iedere gebruiker van een pand betaalt rioolheffing. Hiermee zorgen wij voor een goed werkend rioleringsstelsel, voor de afvoer van afvalwater en voor de zuivering daarvan. Rioolheffing wordt geheven en ge├»nd door Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

Tarieven

De actuele tarieven kunt u vinden op de website van BWB
De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari van de BWB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingen op het aanslagbiljet, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen via de digitale balie van de BWB.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch dat u niet hoeft te betalen! Wilt u wachten met betalen totdat er een uitspraak op uw bezwaar is gedaan, dan dient u om uitstel van betaling te vragen.

Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar aantekenen. De gemeenteraad heeft de tarieven vastgesteld.

Kwijtschelding rioolheffing

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen. Op de website van de BWB vindt u meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.