Logo van Gemeente Dongen

Ontwerpbestemmingsplan Noorderbunder

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan Noorderbunder. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Tot slot leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Het ontwerpbestemmingsplan Noorderbunder gaat over de locatie grenzend aan de Noorderlaan. Het gebied is circa 9,5 hectare groot en maakt het mogelijk om ruimte te bieden voor wonen in een landschappelijke context en woningen voor specifieke doelgroepen. Binnen het voorliggende bestemmingsplan worden maximaal 300 wooneenheden mogelijk gemaakt. 

Eind maart 2022 kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan Noorderlaan. Dit plan lag vanaf 25 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage.

Hoe kan ik het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt van vrijdag 16 december 2022 tot en met donderdag 26 januari 2023 de volgende stukken bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting)
  • andere stukken horende bij het ontwerpbestemmingsplan, zoals diverse onderzoeken.

U kunt deze stukken bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen. U kunt een afspraak maken of via telefoonnummer 14 0162. Tijdens de afspraak leggen we het plan aan u uit. 

Hoe kan ik reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze. Geef in uw brief of uw e-mail aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan Noorderbunder gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt reageren van vrijdag 16 december 2022 tot en met donderdag 26 januari 2023. De periode dat u het plan kunt inzien en kunt reageren noemen we de terinzagelegging. Reageren kan op de volgende manieren:

  1. schriftelijk: stuur een brief naar de gemeenteraad van Dongen: postbus 10153, 5100 GE Dongen;
  2. digitaal: stuur een e-mail aan de gemeenteraad van Dongen: info@dongen.nl 
  3. mondeling, u kunt een afspraak maken met mevrouw Connie Gorissen van het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer: 14 0162 of via e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Wat gebeurt er na de terinzagelegging?

De gemeenteraad stelt naar verwachting 13 april 2023 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Als u een zienswijze heeft ingediend, informeren wij u vooraf over wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft bel dan met mevrouw Connie Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer 14 0162.