Logo van Gemeente Dongen

Watertorenstraat 10

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan Watertorenstraat 10. Hieronder staat waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Daarna leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Het ontwerpbestemmingsplan Watertorenstraat 10 gaat over het terrein rond de Dongense watertoren. Na een ingrijpende renovatie is de watertoren geschikt gemaakt als kantoor met daarbij één woning. Nu wenst de eigenaar van het pand de buitenruimte rondom de watertoren te herbestemmen aan de hand van een drietal ambities, te weten natuurontwikkeling,  therapieactiviteiten en het behoud van een historische locomotief. Dit plan voorziet in de inpassing van het hiervoor genoemde kantoor met woonfunctie en daarnaast in de realisatie van de benodigde parkeerruimte, een praktijkruimte voor tekentherapie, natuurlijke buitenruimte met diverse plekken met natuurlijke inrichtingselementen, een loods voor de locomotief, rails en een tuinhuis.

Van 22 april 2022 tot en met 2 juni 2022 kon u al reageren op een eerdere versie van het bestemmingsplan, het voorontwerpbestemmingsplan.

Hoe kan ik het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt van vrijdag 1 december 2022 tot en met donderdag 12 januari 2023 de volgende stukken bekijken:

  • het ontwerpbestemmingsplan
  • het daarbij behorende landschappelijk inpassingsplan

U kunt deze stukken bekijken:

Hoe kan ik reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze. Geef in uw brief of uw e-mail aan dat deze over het ontwerpbestemmingsplan Watertorenstraat 10 gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt reageren van vrijdag 1 december 2022 tot en met donderdag 12 januari 2023. De periode dat u het plan kunt inzien en kunt reageren noemen we de terinzagelegging. Reageren kan op de volgende manieren:

  1. schriftelijk: stuur een brief naar de gemeenteraad van Dongen: postbus 10153, 5100 GE Dongen;
  2. digitaal: stuur een e-mail aan de gemeenteraad van Dongen: info@dongen.nl 
  3. mondeling, u kunt een afspraak maken met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer: 14 0162 of via e-mail: barbara.van.schijndel@dongen.nl

Wat gebeurt er na de terinzagelegging?

De gemeenteraad stelt waarschijnlijk donderdag 16 maart 2023 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen die zijn ingediend. Als u een zienswijze heeft ingediend, informeren wij u vooraf over wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft bel dan met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer 14 0162.