Logo van Gemeente Dongen

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, mag iemand anders de aangifte doen. Geboorteaangifte kan alleen op afspraak. Klik daarvoor op de button 'Afspraak maken' op deze pagina. 

Aangifte doen

De vader of moeder van het pasgeboren kind is wettelijk verplicht om de geboorteaangifte te doen. Is dat onmogelijk? Dan mogen ook andere personen aangifte doen:

  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was;
  • De eigenaar van het huis waarin het kind werd geboren;
  • Een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Na de geboorte heeft u 3 dagen de tijd om de geboorteaangifte te doen:

Geboortedag Uiterste dag van geboorteaangifte
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Voor geboorteaangifte neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Als de ouders van het kind getrouwd zijn, het trouwboekje.

Soms is ook het volgende nodig:

  • Wilt u de achternaam kiezen? Dan moet de biologische moeder hierbij aanwezig zijn;
  • Als u dit eerder al hebt geregeld: de akte van naamskeuze;
  • Als het kind voor de geboorte werd erkend: de erkenningsakte;
  • Als u het kind nu wilt erkennen: lees verder op de pagina over erkenning;
  • Als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen met een onbekende donor: donorverklaring van Stichting Donorgegevens;

Persoonslijst

Binnen uiterlijk 4 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post de persoonslijst. Hierop staat onder andere het burgerservicenummer (BSN) van hun kind vermeld.

Ouderschap

Een man wordt volgens de wet vader van elk kind dat wordt geboren binnen zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder. Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen kan ook de 'duomoeder' moeder worden volgens de wet. Neem hiervoor bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de Stichting Donorgegevens.

Naamskeuze

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Dit geldt ook voor de achternaam van de duo-moeder wanneer er geen bekende donor is. Krijgt uw kind op deze manier niet de naam die u wilt? Dan kunt u naamskeuze doen. Doe dit vóór de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte.

Naamskeuze doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam. Absolute vereiste bij de naamskeuze is dat de biologische moeder persoonlijk meekomt naar de gemeente.