Logo van Gemeente Dongen

Erkenning kind en adoptie

Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor eerst een afspraak bij de gemeente.

Erkenning van een kind

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

 • U bent verplicht om voor het kind te zorgen;
 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht;
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (een ‘erkenning ongeboren vrucht’). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Maak een afspraak

Wilt u een kind erkennen voordat het is geboren? Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders;
 • U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit;
 • U hebt beiden altijd in Nederland gewoond.

Is dit allemaal van toepassing, dan kunt u online een afspraak maken. Klik hiervoor op de button 'Afspraak maken'. 

Voldoet u niet aan alle voorwaarden of wilt u het kind erkennen na de geboorte? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Wij gaan dan eerst na of het kind kan worden erkend. U kunt bellen naar het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0162.

Meenemen

Breng het volgende mee bij de erkenning van uw kind:

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die het kind wil erkennen;
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder;
 • Is het kind 12 jaar of ouder: dan ook een geldig legitimatiebewijs van het kind;
 • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16) nodig om het kind te kunnen erkennen;
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet hij/zij persoonlijk meekomen.

(Dubbele) achternaam kind

Kinderen geboren op of na 1 januari 2024

Ouders kiezen welke achternaam of achternamen het kind krijgt. Dit kunt u regelen bij de erkenning, dus vóór de geboorte, of bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet hiervoor persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. De volgende kinderen krijgen dezeflde achernaam als het eerste kind. 

Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2024 kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam, dus beide achternamen van de ouders. 

Kinderen geboren op of na 1 januari 2016 (Tijdelijke regeling)

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u uw kind(eren) alsnog een combinatie van de achternamen van beide ouders geven. Dit kan vanwege de tijdelijke regeling die geldt van 1 januari tot en met 31 december 2024. Na 2024 kan dit niet meer. 

 • Maak een afspraak voor 'Verzoek dubbele achternaam'.
 • Beide ouders moeten bij de afspraak aanwezig zijn.
 • Vergeet niet om allebei een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • De kosten voor het gebruik van deze tijdelijke regeling is €75 voor het eerste kind en €50 voor het volgend kind.
 • Let op: het legitimatiebewijs van uw kind vervalt wanneer de achternaam wijzigt, u dient dan een nieuwe legitimatiebewijs aan te vragen.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. U kunt de benodigde formulieren ook bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Dongen verkrijgen.

Adoptie

Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op de website van Adoptievoorzieningen.