Logo van Gemeente Dongen

Veel gestelde vragen leerlingenvervoer

Hoe dien ik een nieuwe aanvraag in?
U kunt uw aanvraag online regelen op deze pagina

Mijn kind heeft al leerlingenvervoer. Moet ik voor het komende schooljaar opnieuw een aanvraag indienen?
Ja. Dit kan heel simpel door via de website van de gemeente in te loggen bij de aanvraag voor het leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag heropenen en opnieuw indienen.

Als ik al eerder een aanvraag leerlingenvervoer heb ingediend, moet ik dan alle bijlagen nog een keer opsturen?
Wanneer wij voor de nieuwe aanvraag bijlagen nodig hebben dan wordt hier tijdens het aanvraagproces om gevraagd of het team leerlingenvervoer neemt contact met u op.

Mijn kind woont zowel bij mij als bij mijn ex-partner (co-ouderschap). Wie moet de aanvraag indienen?
Beide ouders moeten een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen als wij gaan verhuizen?
Dan hebben wij een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?
Dan hebben wij een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als de school van mijn kind gaat verhuizen?
Dan hebben wij een nieuwe aanvraag nodig.

Wat moet ik doen als ik voor mijn kind een andere voorziening wil aanvragen?
Dan hebben wij een nieuwe aanvraag nodig. Het team leerlingenvervoer neemt contact met u op om aanvullende informatie op te vragen.

Wat moet ik doen als ik andere wijzigingen wil doorgeven?
Overige structurele wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan het team leerlingenvervoer via e-mail dongen.llv@forseti.nl. Geef duidelijk aan wat u wenst aan te passen en met ingang vanaf welke datum.

Mijn kind is rolstoelgebonden tijdens het vervoer. Waar moet ik op letten? 
Per 1 juli 2020 is het verplicht een ISO-gecertificeerde rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door deze sticker met het haaksymbool. Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel voorzien zijn van deze sticker. 

Sticker haaksymbool:

Heeft de rolstoel deze sticker niet?
Uw kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet mee in het leerlingenvervoer. Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel.

Waar kan ik terecht met een klacht over de uitvoering van het leerlingenvervoer?
Klachten kunnen gemeld worden bij Regiovervoer Midden-Brabant (tel. 0900 – 77 55 862 of e-mail llv@regiovervoermiddenbrabant.nl).