Logo van Gemeente Dongen

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Voorwaarden

Woont u in de gemeente Dongen en moet u bijzondere en noodzakelijke bijzondere kosten maken? Dan komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont in Dongen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet;
  • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen kunt betalen. Voor sommige kosten moet u eerst uw spaargeld gebruiken;
  • Let op dat u de aanvraag tijdig indient. Een aanvraag is tijdig wanneer deze binnen zes maanden na het opkomen van de kosten wordt ingediend. Indien u de aanvraag later indient, dan wordt de aanvraag in principe afgewezen. 

Waarom bijzondere bijstand?

Voor als u dingen écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor de kosten van bewindvoering, dieetkosten, of inrichtingskosten. Bij twijfel kunt u het beste een aanvraag indienen. De gemeente onderzoekt de noodzaak en beoordeelt of u wel of geen recht hebt.

Ook woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Er kan namelijk recht op woonkostentoeslag bestaan wanneer u tijdelijk onvoldoende middelen heeft om de huur, hypotheek of onderhoudskosten van de door u bewoonde woning te voldoen. Bij toekenning hiervan heeft u mogelijk recht op urgentie via www.urgentie-commissie.nl.

Waarvoor mag u bijzondere bijstand niet gebruiken?

Voor gewone dingen in uw dagelijks leven, zoals eten, de huur, kleding, een paspoort, een boete of alimentatie. Ook niet voor zaken die andere instanties betalen, zoals de verzekering of Belastingdienst. 

Aanvragen bijzondere bijstand

Vraag bijzondere bijstand altijd aan vóórdat u kosten maakt. Anders kan de gemeente niet vaststellen of de kosten echt noodzakelijk zijn. Vraagt u bijzondere bijstand aan voor kosten van bewindvoering of rechtsbijstand? Dat kan via het digitale formulier

Voor alle andere aanvragen bijzondere bijstand neemt u contact op met De Entree voor een gesprek over de bijzondere bijstand of een aanvraagformulier. Kijk voor contactgegevens en meer informatie op de website van De Entree.

Afhandeling aanvraag bijzondere bijstand

De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen. Besluit de gemeente dat u bijzondere bijstand krijgt? Dan maken we het bedrag over op uw rekening of we betalen rechtstreeks de leverancier.

Draagkracht

Is uw inkomen hoger dan het bijstandsniveau? Dan rekenen we uit of u zelf ook iets kunt betalen. Dat noemen we draagkracht. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen en spaargeld. De inkomsten die we niet meetellen in de draagkrachtberekening zijn kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, studietoelage voor directe studiekosten en kinderkortingen van de Belastingdienst. 

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken