Logo van Gemeente Dongen

Betaling bijstandsuitkering

Wij bieden de betaling van uw bijstandsuitkering de laatste dag van de maand aan aan uw bank. Het is dan afhankelijk van uw bank wanneer en hoe snel de betaling wordt verwerkt.

Hoogte bijstand

De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. Meer informatie over de berekening vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Vakantiegeld bijstand

De gemeente maakt het gereserveerde vakantiegeld over in de maand juni. Als uw bijstandsuitkering voor die datum eindigt, krijgt u dit bedrag eerder uitbetaald. 

Jaaropgave bijstand

Eind februari ontvangt u van de gemeente een jaaropgave. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed. 

Wijzigingen

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u andere wijzigingen doorgeven? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de gemeente. Dit doet u online via het wijzigingsformulier

Terugbetaling bijstand

Teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Probeer dit te doen in het kalenderjaar waarin de schuld is ontstaan. Daarna wordt het bedrag namelijk hoger, omdat de gemeente er belasting over moet afdragen. Neem voor meer informatie over terugbetaling contact op met uw consulent van de gemeente Dongen.