Logo van Gemeente Dongen

Omgevingswet

De omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 januari 2023. Op deze pagina leest u wat de omgevingswet voor u inhoudt en hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. 

De Omgevingswet

De afgelopen decennia zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving gekomen. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de ingewikkelde maatschappelijke opgaven van nu. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet; één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om alle regels in de fysieke leefomgeving. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. 

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe Digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie Dongen

Wat is de omgevingsvisie?

Het is belangrijk dat we als gemeente nu al beginnen met de voorbereidingen van de invoering van de wet. Dit doen we door aan de slag te gaan met een omgevingsvisie voor Dongen. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente Dongen haar ambities voor de fysieke leefomgeving. Dit is de belangrijke stap voor invoering van de Omgevingswet.
De omgevingsvisie geeft antwoord op vragen als: Hoe moet de gemeente Dongen er over 20 jaar uit zien? Hoe zorgen we er voor dat Dongen nu en in de toekomst een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? Welke ontwikkelingen zien we op ons af komen? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? 

Week van de omgevingsvisie

In december 2021 is de Wijkprikker gepubliceerd. Via deze digitale tool heeft u uw inbreng kunnen leveren. Deze kansen en knelpunten vormen een belangrijke basis voor vervolgbijeenkomsten. 

Denk met ons mee tijdens de Ontmoetingen

Om een goede omgevingsvisie te kunnen maken, heeft de gemeente Dongen uw hulp nodig. Op 19 april in de Geubel en op 20 april in de Cammeleur organiseert de gemeente Dongen verdiepende ontmoetingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Tijdens de ontmoetingen gaan we graag met u in gesprek over allerlei thema’s voor de leefomgeving. Denkt u met ons mee?