Logo van Gemeente Dongen

Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt en geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.  

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Iedereen die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.  

Het Omgevingsloket 

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe Digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. 

  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen. 
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden. 
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was. 
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op de landelijke website van Aan de slag. Hier staat informatie voor inwoners en bedrijven

Omgevingsvisie Ruimte voor Dongen

Waarom een omgevingsvisie? 

De omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie vast te stellen. In een omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn vast. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. 

Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente Dongen’? 

In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar het jaar 2040. Hoe willen we dat de Dongense leefomgeving er dan uit ziet? Wat is er nodig om dat te bereiken? In deze visie besteden we aandacht aan zowel fysieke, sociale als maatschappelijke belangen. Omdat we weten dat het één niet zonder het ander kan. We bieden ruimte aan wat ons als gemeente anders maakt dan andere gemeenten. Én we houden rekening met het eigen karakter van de verschillende kernen. 

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie hebben we op verschillende momenten en verschillende manieren naar de mening van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners gevraagd. Bijvoorbeeld via een online enquête en verdiepende gesprekken. In combinatie met een analyse van ons huidige beleid, de bestuurlijke ambities en de trends en ontwikkelingen die we zien vormt de opbrengst van die participatie de basis voor deze ‘ontwerp-omgevingsvisie’.