Logo van Gemeente Dongen

Cultureel erfgoed

Gebouwen, monumenten, bomen, historische wegen en waterlopen: het culturele erfgoed bepaalt samen met de inwoners van Dongen de 'Dongense identiteit'. We zorgen voor ons erfgoed door bescherming en instandhouding van monumenten. 

Beleid

Het vinden van een goede balans tussen behoud en ontwikkeling van locaties is een belangrijk uitgangspunt in ons beleid. Ook vinden we het belangrijk dat er in de toekomst meer aandacht is voor hergebruik en maatschappelijke ontwikkelingen. De voornemens en prioriteiten worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Subsidie monumenten

De Gemeente Dongen heeft geen subsidiemogelijkheden voor onderhoud- en restauratie van monumenten (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten). Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Subsidies monumenten'.