Logo van Gemeente Dongen

Cultureel erfgoed

Gebouwen, monumenten, bomen, historische wegen en waterlopen: het culturele erfgoed bepaalt samen met de inwoners van Dongen de 'Dongense identiteit'. We zorgen voor ons erfgoed door bescherming en instandhouding van monumenten. 

Beleid

In de 'Nota Cultureel Erfgoed Dongen' (pdf) is het beleid voor het cultureel erfgoed vastgelegd voor de periode 2016-2018. Het vinden van een goede balans tussen behoud en ontwikkeling van locaties is hierin een belangrijk uitgangspunt. Ook vinden we het belangrijk dat er in de toekomst meer aandacht is voor hergebruik en maatschappelijke ontwikkelingen. De voornemens en prioriteiten worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Erfgoedverordening

De gemeente Dongen is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Erfgoedverordening. De Erfgoedverordening betreft het beheer en behoud van cultureel erfgoed dat van bijzonder belang is voor onze gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis en handelt over het cultureel erfgoed in totaliteit: roerend en onroerend.

Ter inzage

De conceptversie van de 'Erfgoedverordening gemeente Dongen 2016' kunt u hieronder downloaden.

Subsidie monumenten

De Gemeente Dongen heeft geen subsidiemogelijkheden voor onderhoud- en restauratie van monumenten (rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten). Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Subsidies monumenten'.