Logo van Gemeente Dongen

Adviesraad Wmo

De Wmo-Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aangaan. De Adviesraad volgt de uitvoering van het Wmo-beleid door het college op de voet.

Wanneer de gemeente de Wmo-verordening (waarin geregeld wordt hoe de wet wordt uitgevoerd) of het Wmo–besluit (waarin o.a. de hoogte van de eigen bijdragen of de hoogte van de vergoedingen zijn opgenomen) wil aanpassen vraagt zij altijd eerst de mening van de Adviesraad.

Ongevraagd advies

Ook ongevraagd kan de raad adviseren aan het college. De Adviesraad heeft daarvoor uw hulp nodig. Signaleert u als inwoner iets dat de gemeente alsnog zou moeten regelen of doen op het gebied van de Wmo? Of merkt u dat er onjuistheden of onbillijkheden zijn in de uitvoering, dan kunt u dat aan de Adviesraad melden.

Niet voor individueel advies

De Adviesraad is er niet voor individuele hulpvragen. Dus wanneer u hulp wilt bij het aanvragen van een voorziening of wanneer u het niet eens bent met de toegewezen uren huishoudelijke hulp moet u niet bij de Adviesraad zijn. Daarvoor zijn er andere instanties.

Samenstelling Wmo-Adviesraad

Momenteel bestaat de raad uit afgevaardigden van diverse organisaties zoals GGZ, werkgroep Familiezorg, SWOD en de wijkraden. Eveneens zijn mensen benoemd in de Adviesraad op basis van hun deskundigheid. Let wel, er zitten geen beroepskrachten van de instellingen in de Adviesraad. Alles wordt op vrijwillige basis gedaan.

Wilt u meedenken over de Wmo?

Onze Adviesraad zoekt nog steeds nieuwe mensen die een bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de Wmo in de gemeente Dongen. Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Wmo-Adviesraad: Marianne de Kok via secretariaatwmoadviesraad@gmail.com. Ook kunt u contact opnemen met een van de organisaties die al een vertegenwoordiging in de raad hebben.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad zijn in beginsel openbaar. Mocht u een vergadering van de Adviesraad willen bijwonen dan kan dat. De vergaderingen in 2024 hebben plaats op het gemeentehuis, in commissiekamer De Donge, van 19.30 tot 22.00 uur op iedere tweede dinsdag van de maand. 

 • 12 december 2023
 • 9 januari
 • 20 februari (3e dinsdag van de maand i.v.m. carnaval)
 • 12 maart
 • 9 april
 • 14 mei
 • 11 juni
 • 9 juli
 • geen vergadering in augustus
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december