Logo van Gemeente Dongen

Bouwen en verbouwen

Bouwkavels

De gemeente Dongen heeft momenteel geen vrije bouwkavels te koop.

(Ver)bouwen

Wilt u een nieuw gebouw of bijgebouw plaatsen? Of veranderingen aanbrengen aan een bestaand pand? Voor bouwen en verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Op de website Omgevingsloket vindt u hier alle informatie over. 

Heb je een omgevingsvergunning nodig en ga je een gebouw, aanbouw, terras, parkeerplaats of inrit aanleggen? En is het totale nieuw aangelegde oppervlak groter dan 20m2, dan moet je vanaf 1 januari 2024 ook een hemelwatervoorziening aanleggen.
 

Bouwtekening

Bouwtekeningen van na 1-1-2010 kunt u inzien op het gemeentehuis.  U dient deze eerst op te vragen door een mail te sturen naar info@dongen.nl.  Graag uw adres en telefoonnummer in de e-mail vermelden.  

Bouwtekeningen van voor 1-1-2010 zijn digitaal te raadplegen bij het Regionaal Archief Tilburg

Start- of gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste drie werkdagen voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld. Zodra de bouwwerkzaamheden afgerond zijn moet het bouwwerk gereed gemeld worden nog voordat het in gebruik mag worden genomen. Via onderstaande button 'Start of gereeldmelding bouw' meld u dit. Dit formulier is ook geschikt voor controle plaats en peil bouwwerk, keuren grondwerk en keuren van de wapening.

Na het uitzetten van het bouwwerk moet u dit laten controleren. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 0162.