Logo van Gemeente Dongen

Omgevingsvergunning (WABO)

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning, inritvergunning en kapvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in 1x regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure.

Omgevingsvergunningen ter inzage

De volgende omgevingsvergunningen liggen ter inzage:

Omgevingsvergunning nodig?

Weet u niet zeker of een omgevingsvergunning nodig is of u een melding moet doen? Doe dan eerst een vergunningcheck bij het Omgevingsloket via de button 'Vergunningcheck'. 

De vergunningcheck geeft een indicatie. Wat zonder vergunning gebouwd mag worden is vastgelegd in de wet (artikel 2 van bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht). Wij kunnen ons voorstellen dat deze tekst voor u misschien niet goed leesbaar is. Als u vragen heeft of twijfelt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u dan algemene informatie geven. Wanneer wij een toets moeten doen en u van een advies voorzien brengen wij kosten (leges) in rekening. U kunt hiervoor ook een extern adviseur in de hand nemen. 

Informatieve aanvraag

Wilt u gaan bouwen en heeft u een omgevingsvergunning nodig? Wij raden u aan om voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning uw bouwplan met de gemeente te bespreken. Gebruik hiervoor het online formulier 'Vooroverleg schetsplan'. We toetsen uw concept bouwplan dan vooraf aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. De termijn hangt af van de procedure. In sommige gevallen dient het college of de gemeenteraad bijvoorbeeld een besluit te nemen.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Kunt u de aanvraag niet digitaal indienen? Print het aanvraagformulier dan uit, onderteken en stuur het met de bouwtekening in tweevoud naar gemeente Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de bouwactiviteit. De kosten berekent u met de tarieventabel die u vindt in de actuele legesverordening. Dit is een vastgesteld document waarin de tarieven staan. Heeft u een omgevingsvergunning nodig omdat u iets gaat bouwen, dan heeft u voor het berekenen van de kosten de bouwkosten nodig.

Afhandeling

De aanvraagprocedure duurt maximaal 8 weken of 6 maanden, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.

Tijdelijk gebruik gemeentegrond

Voor het plaatsen van voorwerpen (bijvoorbeeld steigers, kranen of containers) op gemeentegrond heeft u toestemming nodig. Is de periode korter dan 14 dagen, dan is het doen van een melding voldoende via het online meldingsformulier voorwerpen op de weg. Anders dient u een vergunning aan te vragen via het Omgevingsloket.

Bekijk voor het veilig plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond ook de richtlijnen voor markeringen op de weg (pdf).

Asbest

Tijdens een verbouwing kunt u asbest tegenkomen. Hoe u hiermee moet omgaan kunt u lezen in de Asbestwegwijzer, die u kunt downloaden via de website van de rijksoverheid.

Start- of gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. Dit kunt u doen via een online formulier. Op deze pagina leest u hier meer over