Logo van Gemeente Dongen

Jeugdhulp

Alle kinderen hebben het recht om veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving, op te groeien. Soms is daar extra ondersteuning of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan opvoed- en opgroeiondersteuning, begeleiding, pleegzorg of jeugdbescherming. De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de uitvoering hebben we contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp.

Waar kunt u terecht?

Bent u op zoek naar informatie, advies of heeft u vragen of zorgen over (het gedrag van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind en uw situatie al kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school (interne begeleider), de peuteropvang of uw huisarts. Bij meer ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding of geldproblemen, kunt u ook maatschappelijk werk of ContourdeTwern inschakelen.

De Entree

Is er meer hulp of gespecialiseerde (jeugd)hulp nodig? Dan wordt u door bijvoorbeeld het consultatiebureau, de huisarts of een medewerker van gemeente doorverwezen naar De Entree. Daar werken verschillende disciplines samen, zoals de wijkverpleegkundige, (school)maatschappelijk werk en deskundige (jeugd)professionals. Als het nodig is, maakt u samen met een medewerker van De Entree een plan. Voor uzelf en/of voor andere gezinsleden. In het plan staat hoe u werkt aan oplossingen: zelf, samen met uw omgeving, met vrijwilligers en/of met ondersteuning van (specialistische) jeugdhulp. Bel voor meer informatie naar De Entree via 14 0162 of kijk op de website van De Entree.

Huiselijk geweld en crisissituaties

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u nu vermoedens heeft of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website Voor een veilig thuis leest u er meer over. U kunt ook het landelijke nummer (0800) 2000 bellen voor hulp of advies.

Neem bij een crisissituatie contact op met het Crisis Interventie Team en bel in levensbedreigende situaties altijd 112.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf jeugdhulp en ondersteuning kunt regelen.

Kinderen en armoede

Sommige kinderen groeien op in een gezin met financiële problemen. Kijk op de pagina over schulden voor meer informatie.