Logo van Gemeente Dongen

Verhuizen

Als u verhuist, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dat binnen 5 dagen na uw verhuisdatum of vanaf 4 weken ervoor. Verhuist u vanuit een andere gemeente? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich daar dus niet uit te schrijven.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Houd hiervoor bij de hand:

  • een kopie geldig legitimatiebewijs
  • indien van toepassing: toestemming van de hoofdbewoner (kopie geldig legitimatiebewijs) en/of huurcontract

Klik op onderstaande button 'Verhuizing doorgeven' om het online formulier in te vullen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger;
  • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen de verhuizing voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is;
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen;
  • Curator, als u onder curatele staat;
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

U kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op uw adres ingeschreven staat. Laat in zo’n geval de gemeente een adresonderzoek starten.

Vanuit het buitenland en naar het buitenland

Verhuist u naar de gemeente Dongen vanuit het buitenland, lees dan de informatie over vestiging vanuit het buitenland. Vertrekt u naar het buitenland? Dan moet u zich misschien wél uitschrijven bij uw huidige gemeente. U vindt meer informatie op de pagina Vertrek naar buitenland.

Briefadres

Het is mogelijk dat u uw post (tijdelijk) liever niet op het adres ontvangt waar u verblijft. Maar bijvoorbeeld bij familie of vrienden. In sommige gevallen kunt u dan een briefadres aanvragen

Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

Geheimhouding aanvragen

U kunt op 3 manieren geheimhouding aanvragen: