Logo van Gemeente Dongen

Drank- en Horecavergunning

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijterij heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Voor wie?

De drank- en horecavergunning is bestemd voor een:

  • Horecabedrijf: een bedrijf met als activiteit het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Voorbeelden: café, restaurant, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum.
  • Slijterij.

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Aanvraag drank- en horecavergunning

Heeft u plannen om een horecazaak over te nemen of te starten? Vraag dan een drank- en horecavergunning aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak met het team Vergunningen en Handhaving door te bellen naar 14 0162 of stuur een e-mail naar info@dongen.nl.

Procedure

Alle benodigde formulieren worden dan aan u uitgereikt en u krijgt daar uitleg bij. U heeft ongeveer 3 weken de tijd nodig om alle gevraagde informatie te verzamelen. Zodra u de gevraagde documenten heeft, maakt u een vervolgafspraak om de aanvraag voor een drank- en horecavergunning in te dienen. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd. De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

BIBOB-onderzoek

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd BIBOB-onderzoek gehouden. BIBOB staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. 

Bestemming pand

Een horecabedrijf mag niet zomaar in elk pand worden gevestigd. Het pand moet de juiste bestemming hebben. Wilt u weten welke bestemming een pand heeft? Zoek op ruimtelijkeplannen.nl naar het pand en bijbehorend bestemmingsplan. Heeft het pand geen horecabestemming? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan om de bestemming van het pand te wijzigen. 

Terrasvergunning

Wilt u een terras bij een bestaand horecabedrijf openen? Dan dient u een terrasvergunning aan te vragen. Er zijn regels waaraan een terras moet voldoen. Deze regels gaan over de afmeting, de inrichting en de plaats van het terras. Neem voor meer informatie contact op met team Vergunningen en Handhaving, e-mail: info@dongen.nl, telefoon 14 0162.

Kansspelautomaten

Voor het hebben van gokautomaten of gokkasten heeft u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten nodig. U vraagt deze aan bij team Vergunningen en Handhaving, info@dongen.nl of telefoonnummer 14 0162.

Ontheffing geluidsregels

Er zijn landelijke regels voor de toegestane hoeveelheid geluid uit een horecazaak. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook worden er elk jaar 12 collectieve dagen vastgesteld waarop elke horecaondernemer de geluidsnormen mag loslaten. Verder mag u maximaal 12 keer per jaar ontheffing vragen van de geluidsvoorschriften. U moet voor deze momenten een melding doen.

Kosten

Kijk voor de kosten van de vergunningen en ontheffingen in de Legesverordening 2020