Logo van Gemeente Dongen

Alcoholwet- en Exploitatievergunning

Voor het schenken van alcoholische dranken binnen een horecabedrijf heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast is voor het exploiteren van het horecabedrijf binnen de gemeente Dongen een exploitatievergunning verplicht.

Voor wie?

De alcoholwetvergunning is bestemd voor een:

  • Horecabedrijf: een bedrijf met als activiteit het bedrijfsmatig en/of tegen betaling verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Voorbeelden: café, restaurant, (sport)kantine van verenigingen of stichtingen, museum, theater, lunchroom, buurtcentrum.
  • Slijterij.

De exploitatievergunning is bestemd voor een:

  • Openbare inrichting: een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

De alcoholwet- en exploitatievergunning zijn pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Aanvraag alcoholwet- en exploitatievergunning

Heeft u plannen om een horecazaak over te nemen of te starten? Vraag dan een alcoholwet- en exploitatievergunning aan bij de gemeente via de button 'alcoholwetvergunning aanvragen' en 'exploitatievergunning aanvragen'. 

Procedure

Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd. De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.


BIBOB-onderzoek

Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd BIBOB-onderzoek gehouden. BIBOB staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. 

Wijziging in bestaande alcoholwetvergunning

Beschikt u reeds over een alcoholwetvergunning maar wilt u graag wijzigingen in de rechtsvorm, inrichting van uw bedrijf of de opgegeven leidinggevenden wilt laten aanbrengen? Vul dan het online formulier in via de button 'Wijzigingen Alcoholwetvergunning'.

Bestemming pand

Een horecabedrijf mag niet zomaar in elk pand worden gevestigd. Het pand moet de juiste bestemming hebben. Wilt u weten welke bestemming een pand heeft? Zoek op ruimtelijkeplannen.nl naar het pand en bijbehorend bestemmingsplan. Heeft het pand geen horecabestemming? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan om de bestemming van het pand te wijzigen. 

Terrasvergunning

Wilt u een terras bij een bestaand horecabedrijf openen? Vermeld u dat terras dan als lokaliteit op uw aanvraag exploitatievergunning. Het kan zijn dat u al een exploitatievergunning heeft. Vraag dan een wijziging van die exploitatievergunning aan. Er zijn regels waaraan een terras moet voldoen. Deze regels gaan over de afmeting, de inrichting en de plaats van het terras. Voeg daarom een tekening/plattegrond bij waarop dit duidelijk wordt. Neem voor meer informatie contact op met team Vergunningen en Handhaving, e-mail: info@dongen.nl, telefoon 14 0162.

Kansspelautomaten

Voor het hebben van gokautomaten of gokkasten heeft u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten nodig. U vraagt deze aan door het online formulier in te vullen

Ontheffing geluidsregels

Er zijn landelijke regels voor de toegestane hoeveelheid geluid uit een horecazaak. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook worden er elk jaar 12 collectieve dagen vastgesteld waarop elke horecaondernemer de geluidsnormen mag loslaten. Verder mag u maximaal 12 keer per jaar ontheffing vragen van de geluidsvoorschriften. U moet voor deze momenten een melding doen. 

Ontheffing sluitingsuur

Wilt u een ontheffing vragen van de sluitingstijd van uw openbare inrichting? Vult u dan de aanvraag ontheffing sluitingsuur in. Doe dat minimaal 14 werkdagen voordat u ontheffing wilt van de sluitingstijd. 
Neem voor meer informatie contact op met het team vergunningen, toezicht en handhaving, e-mail: info@dongen.nl , telefoon 14 0162.

Melding incidentele festiviteit

Wilt u als horecaondernemer meer geluid produceren dan volgens de milieuwetgeving is toegestaan? Bijvoorbeeld bij live muziek in uw zaak? Vult u dan het formulier melding incidentele festiviteit in. Doe dat minimaal 14 werkdagen voordat u het extra geluid wilt produceren. Neem voor meer informatie contact op met het team vergunningen, toezicht en handhaving, e-mail: info@dongen.nl, telefoon 14 0162.
 

Kosten

Kijk voor de kosten van de vergunningen en ontheffingen in de actuele legesverordening