Logo van Gemeente Dongen

Wet open overheid (Woo)

Woo-verzoek en informatieaanvraag

Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Voorheen heette dit Wet openbaarheid bestuur (Wob). 

Veel informatie is al openbaar:

  • raadsinformatiesysteem: alle stukken rondom de gemeenteraad en raadsvergaderingen
  • overheid.nl: vergunningen, bouwplannen, lokale regelgeving
  • bestuur: openbare agenda en besluitenlijst collegevergadering
  • regionaal archief Tilburg: o.a. persoonsgegevens van de doop,- trouw- en begraafboeken, de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. 

Informatie aanvragen 

Wij adviseren u eerst een informatieaanvraag te doen. Vaak is het zo dat we documenten eenvoudig kunnen toesturen, zonder dat het bestuursorgaan daar een besluit over hoeft te nemen (zoals bij een Woo-verzoek). Vindt u het lastig om te bepalen waarnaar u precies op zoek bent? Stuur dan een e-mail naar openbaarheid@dongen.nl. Wij helpen u dan. Is een besluit wel nodig, dan behandelen wij uw informatieverzoek automatisch als Woo-verzoek. 

Woo-verzoek indienen

U kunt een verzoek doen aan het bestuursorgaan tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Woo-verzoek. Wij helpen u graag bij het bepalen wat u precies zoekt. Daarvoor kunt u mailen naar openbaarheid@dongen.nl Via onderstaande knop kunt u een Woo-verzoek of informatieaanvraag indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Reactie binnen 4 weken

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. De gemeente kan deze termijn nog met twee weken verlengen. Als het langer duurt, krijgt u een bericht. 

Gaat de gemeente in op uw Woo-verzoek? Dan is de informatie die u ontvangt vanaf dat moment voor iedereen openbaar. 

De gemeente kan uw Woo-verzoek geheel of gedeeltelijk afwijzen. 

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Wel kan de gemeente kosten in rekening brengen voor kopieën op papier vanaf 45 pagina’s A4. U kunt de gemeente vragen om een opgave van de kosten. De exacte kosten die in rekening kunnen worden gebracht, kunt u vinden in de Legesverordening.

Bezwaar maken

De reactie op uw Woo-verzoek is een besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.